Δεν ήταν δυνατός ο καθορισμός αποτελέσματος

Στη σπάνια περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση του αποτελέσματος κάποιας διοργάνωσης, τα στοιχήματα αυτής της διοργάνωσης ενδέχεται να ακυρωθούν. Ως αξιόπιστη πηγή χρειάζεται να διασφαλίζουμε ότι το αποτέλεσμα που έχουμε είναι το σωστό και για τον λόγο αυτό πάντα στοχεύουμε στην αναζήτησή του, προτού ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα.