Εσφαλμένη ρύθμιση αγοράς

Οι διοργανώσεις ενδέχεται να έχουν ρυθμιστεί βάσει εσφαλμένων πληροφοριών ή με εσφαλμένες αγορές ενδέχεται να αποτελούν λόγο ακύρωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.