Η επιλογή νίκης δεν ήταν διαθέσιμη στην αγορά

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή νίκης δεν ήταν διαθέσιμη για στοίχημα στην αγορά, συνεπώς όλα τα στοιχήματα της αγοράς θα ακυρώνονται.