Τι είναι το καναδικό σύστημα (26 στοιχήματα);

Σε ένα καναδικό σύστημα δίνετε 5 προγνωστικά, από τα οποία συνδυάζονται 26 στοιχήματα: δέκα συνδυασμοί των δύο, δέκα των τριών, πέντε των τεσσάρων και ένας των πέντε. Τουλάχιστον δύο προγνωστικά πρέπει να σωστά για να κερδίσετε - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.