Τι είναι το σύστημα 4/5 (5 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 4/5 δίνετε 5 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 5 με 4 επιλογές στοιχημάτων. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 4 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.