Τι είναι το σύστημα 4/8 (70 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 4/8 δίνετε οχτώ προγνωστικά από τα οποία δημιουργούνται 70 συνδυασμοί των 4. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον τέσσερα προγνωστικά να είναι σωστά - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.