Τι είναι το σύστημα 3/8 (56 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 3/8 δίνετε οχτώ προγνωστικά από τα οποία σχηματίζονται 56 συνδυασμοί των τριών. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον τρία προγνωστικά να είναι σωστά - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.