Τι είναι το σύστημα 3/4 (4 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 3/4 δίνετε 4 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 4 τριπλά στοιχήματα. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 3 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.