Τι είναι το σύστημα Heinz (57 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα Heinz δίνετε έξι προγνωστικά από τα οποία συνδυάζονται 57 στοιχήματα: 15 συνδυασμοί των δύο, 20 συνδυασμοί των τριών, 15 συνδυασμοί των τεσσάρων, έξι συνδυασμοί των πέντε και ένα συνδυασμό των έξι. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον δύο προγνωστικά να είναι σωστά - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.