Τι είναι το σύστημα Goliath (247 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα Goliath δίνετε οχτώ προγνωστικά από τα οποία σχηματίζονται 247 στοιχήματα: 28 συνδυασμοί των 2, 56 συνδυασμοί των τριών, 70 συνδυασμοί των τεσσάρων, 56 συνδυασμοί των πέντε, 28 συνδυασμοί των 6, 8 συνδυασμοί των εφτά και ένας συνδυασμός των οχτώ. Τουλάχιστον δύο προγνωστικά πρέπει να είναι σωστά για να κερδίσετε - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.