Τι είναι το σύστημα Lucky 15;

Σε ένα Lucky 15 σύστημα δίνετε τέσσερα προγνωστικά, από τα οποία συνδυάζονται 15 στοιχήματα: προ προγνωστικό ένα μονό, έξι συνδυασμοί των δύο, τέσσεροι συνδυασμοί των τριών και ένα συνδυασμός των τριών. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον ένα προγνωστικό να είναι σωστό - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.