Τι είναι το σύστημα 2/4 (6 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 2/4 το είδος συστήματος δίνετε 4 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 6 διπλά στοιχήματα. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον δύο επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.