Τι είναι το σύστημα Lucky 63;

Σε ένα σύστημα Lucky 63 δίνετε έξι προγνωστικά από τα οποία συνδυάζονται 63 στοιχήματα: ένα μονό ανά προγνωστικό, 15 συνδυασμοί των δύο, 20 συνδυασμοί των τριών, 15 συνδυασμοί των τεσσάρων, 6 συνδυασμοί των πέντε και ένας των έξι. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον ένα προγνωστικό να είναι σωστό - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.