Τι είναι τα στοιχήματα τύπου "Υπόλοιπο του αγώνα";

Τα στοιχήματα "Υπόλοιπο του αγώνα" αφορούν μόνο τις live διοργανώσεις. Αναφέρονται στο αποτέλεσμα για την υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, με υπολογισμό από τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος. Αυτό σημαίνει, πως θεωρούμε ότι το σκορ τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος είναι 0:0 και λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο γκολ και συμβάντα που πραγματοποιούνται μετά τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος.