Τι είναι το σύστημα 5/8 (56 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 5/8 δίνετε 8 προγνωστικά από τα οποία δημιουργούνται 56 συνδυασμοί των 5. Τουλάχιστον πέντε προγνωστικά πρέπει να είναι σωστά για να κερδίσετε - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.