Μοτοσικλέτες

1.) Ποιος θα είναι πρώτος μετά τον 1ο γύρο;: Εάν ένας αγώνας διακοπεί και ξαναρχίσει με τις θέσεις εκκίνησης των προκριματικών, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με βάση τον πρώτο μετά τον 1ο γύρο της επανεκκίνησης. Εάν ο αγώνας διακοπεί και ξαναρχίσει με τις θέσεις εκκίνησης βάσει της κατάταξης κατά τη στιγμή της διακοπής, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με βάση τον πρώτο μετά τον 1ο γύρο της αρχικής εκκίνησης.

2.) Οι νικητές όλων των στοιχημάτων των δοκιμαστικών θα αποτιμούνται με βάση τους επίσημους χρόνους των δοκιμαστικών.

3.) Head-to-Head (H2H) στοιχήματα:

  • Δοκιμαστικά: αν τουλάχιστον ένας εκ των δύο οδηγών δεν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά του ή δεν ολοκληρώσει το ατομικό δοκιμαστικό του εντός επίσημου χρόνου γύρου τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.
  • Αγώνας: Αν τουλάχιστον ένας εκ των δύο οδηγών δεν εμφανιστεί στην εκκίνηση τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Αν ένας ή και οι δύο οδηγοί δεν λάβουν θέση κατάταξης, τότε ο οδηγός που έχει συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους είναι ο νικητής. Αν και οι δύο οδηγοί δεν λάβουν θέση κατάταξης και έχουν τον ίδιο αριθμό συμπληρωμένων γύρων, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Εάν ένας οδηγός αποκλειστεί, θα θεωρηθεί 'χαμένος'. Εάν και οι δύο οδηγοί αποκλειστούν, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

4.) Θα πάρει μια θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα ο πιλότος X;: Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

5.) Αναβληθείσες/Εκ νέου προγραμματισθείσες: κούρσες Οποιαδήποτε στοιχήματα σε διοργάνωση που δεν θα διεξαχθεί εντός 72 ωρών από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ή θα διεξαχθεί σε διαφορετικό τόπο, κατά τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος, τότε αυτό θα ανακηρύσσεται άκυρο.