Φόρμουλα 1

(Τελευταία ενημέρωση: 27.10.2020)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1. Στοιχήματα Αγώνα (Race): Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για τα στοιχήματα αγώνα:
α.) Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το αποτέλεσμα του πόντιουμ των νικητών ισχύει σε όλες τις αγορές.
β.) Όλοι οι πιλότοι που ξεκινούν είτε το γύρο προθέρμανσης είτε τον αγώνα θεωρούνται διαθέσιμοι για όλες τις αγορές.
γ.) Οι αγώνες ή άλλες αγορές θα διευθετηθούν σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της FIA κατά τη στιγμή του πόντιουμ των νικητών ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές στις ώρες, τη μορφή και τις ημερομηνίες της προπόνησης, στους προκριματικούς γύρους και/ή στους αγώνες. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο εν λόγω αγώνας πραγματοποιείται εντός 72 ωρών από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα.

2. Στοιχήματα πρωταθλήματος: Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για τα στοιχήματα πρωταθλήματος:
α.) Τα στοιχήματα θα ισχύουν για όλους τους πιλότους και κατασκευαστές, είτε αγωνίζονται είτε όχι. Τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα που δίνει η FIA.
β.) Τα στοιχήματα αγώνων για τη σεζόν θα ακυρωθούν εάν οποιαδήποτε ομάδα/πιλότος δεν συμμετάσχει περαιτέρω στη σεζόν μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Οι επίσημες βαθμολογίες της FIA θα καθορίσουν τον διακανονισμό σε περίπτωση που οι συνολικοί πόντοι είναι ίδιοι.

3. Στοιχήματα αγώνα: Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Ο νικητής ενός αγώνα head to head θα είναι ο πιλότος με την υψηλότερη θέση τερματισμού ή ο πιλότος που ολοκληρώνει τους περισσότερους γύρους. Εάν όλοι οι πιλότοι εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.
β.) Εάν κάποιος από τους πιλότους αποτύχει να ξεκινήσει είτε το γύρο προθέρμανσης είτε τον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα για αυτήν την αγορά θεωρούνται άκυρα.
γ.) Για στοιχήματα Ομάδας/Χώρας - Θα διευθετηθούν με βάση την ομάδα με το καλύτερο μονοθέσιο σύμφωνα με την κατάταξη στο επίσημο αποτέλεσμα της FIA.

4. Γρηγορότερος προκριματικός γύρος: Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Ο οδηγός με τον ταχύτερο επίσημο χρόνο, στον καθορισμένο προκριματικό γύρο, είναι ο νικητής.
β.) Τυχόν ακόλουθοι υποβιβασμοί δεν υπολογίζονται σε περίπτωση διευθέτησης.
γ.) Εάν οι χρόνοι είναι ίδιοι, ισχύουν οι επίσημες βαθμολογίες της FIA.

5. Στοιχήματα προκριματικών γύρων: Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Ο οδηγός με τον ταχύτερο επίσημο χρόνο στους προκριματικούς γύρους θεωρείται νικητής.
β.) Εάν κάποιος οδηγός αποτύχει να ξεκινήσει στον επίσημο προκριματικό γύρο, τότε όλα τα στοιχήματα σε εκείνον τον αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.

6. Προς Κατάταξη: Η επίσημη κατάταξη της FIA θα χρησιμοποιηθεί κατά την διευθέτηση αυτής της αγοράς.
α.) Οι πιλότοι που ολοκληρώνουν το 90% του αριθμού των γύρων που ολοκληρώθηκαν από τον νικητή του αγώνα θα μπουν στην κατάταξη από τη FIA και θα θεωρηθούν ως νικητές στο στοίχημα "προς κατάταξη".
β.) Πόσα μονοθέσια θα είναι στην κατάταξη στα τελικά αποτελέσματα. Τα αποκλεισμένα μονοθέσια θα θεωρούνται ως «δίχως κατάταξη».

7. Αριθμός Race Leader: Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Ο πιλότος του μονοθέσιου που βρίσκεται στην πρώτη θέση, ή αλλιώς pole position, στην αρχή του αγώνα θεωρείται ως race leader.
β.) Μετά την έναρξη του αγώνα, οποιοσδήποτε άλλος πιλότος που ολοκληρώνει έναν γύρο, ενώ είναι στην πρώτη θέση, θεωρείται ως race leader.

8. Τερματισμός στους πόντους/στο πόντιουμ: Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Ο διακανονισμός βασίζεται στο αποτέλεσμα τη στιγμή της απονομής στο πόντιουμ. Επακόλουθοι αποκλεισμοί ή/και οι ενστάσεις δεν θα επηρεάσουν τα στοιχήματα.
β.) Μονά στοιχήματα γίνονται αποδεκτά μόνο σε αυτές τις αγορές.

9. Γρηγορότερος γύρος (κατά τη διάρκεια του αγώνα): Αυτό δεν περιλαμβάνει τους προκριματικούς γύρους.

10. Θέση τερματισμού: Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Τα στοιχήματα για τη θέση τερματισμού ενός πιλότου σε έναν αγώνα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τις επίσημες βαθμολογίες ή τη σειρά εγκατάλειψης , εάν απαιτείται.
β.) Εάν ο συγκεκριμένος οδηγός αποτύχει να ξεκινήσει είτε το γύρο προθέρμανσης είτε τον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα για αυτήν την αγορά θα θεωρούνται άκυρα.

11. Ο βασιλιάς των δρόμων: Αυτή η αγορά ισχύει για τον οδηγό που επιτυγχάνει τα παρακάτω στον ίδιο αγώνα, αλλά σε περίπτωση που είτε ο προκριματικός ή ο αγώνας δεν πραγματοποιηθούν, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα:
α.) Κερδίζει τον προκριματικό
β.) Κερδίζει τον αγώνα και
γ.) Έχει τον ταχύτερο γύρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

12. Θα εμφανιστεί αυτοκίνητο ασφαλείας; Αυτή η αγορά θα διευθετηθεί με την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. (Το «εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας» δεν θα μετρά σε περίπτωση διακανονισμού). Εάν χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα αλλά το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν εμφανιστεί στην πίστα, τότε αυτό θα θεωρηθεί ως μη εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

13. Στοίχημα σύγκρουσης: Σύγκρουση μεταξύ δύο μονοθέσιων της Φόρμουλα 1 συμβαίνει μόνο αν τουλάχιστον ένας από τους 2 πιλότους δεν ολοκληρώσει τον αγώνα ως συνέπεια της σύγκρουσης. "Δεν τερμάτισε" σημαίνει εγκατάλειψη εντός του πρώτου γύρου που μετρά από τον τόπο της σύγκρουσης μεταξύ των δύο συναγωνιστών. Αν και οι δύο πιλότοι καταφέρουν να συνεχίσουν για περισσότερο από έναν γύρο, που μετρά από τον τόπο της σύγκρουσης, τότε αυτό δεν θεωρείται σύγκρουση.

14. Πόσα αυτοκίνητα δεν θα συμπληρώσουν τον πρώτο γύρο; Θα μετρούν μόνο οι πιλότοι που πράγματι θα εκκινήσουν στον αγώνα (ακόμη και από το πιτ λέιν). Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη γι'αυτό το στοίχημα.

15. Ποιος πιλότος θα εγκαταλείψει πρώτος τον αγώνα; Για να μπορούν να διακανονιστούν τα στοιχήματα, ο πιλότος θα πρέπει να εκκινήσει τον αγώνα (ακόμη και από το πιτ λέιν). Εάν ο πιλότος δεν ξεκινήσει τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα γι'αυτόν τον πιλότο θα θεωρούνται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη γι'αυτό το στοίχημα.

16. Ποιος κατασκευαστής θα εγκαταλείψει πρώτος τον αγώνα; Εάν μια ομάδα δεν εκκινήσει στον αγώνα με τουλάχιστον έναν πιλότο, όλα τα στοιχήματα γι' αυτή την ομάδα θα καθίστανται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη γι'αυτό το στοίχημα.

17. Θα κερδίσει βαθμούς στον αγώνα ο X; Εάν ο πιλότος δεν ξεκινήσει τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα γι'αυτόν τον πιλότο θα θεωρούνται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα θα λαμβάνουν "0 πόντους".

18. Θα πάρουν βαθμούς στον αγώνα και οι δύο πιλότοι της ομάδας Χ; Για να είναι δυνατός ο διακανονισμός των στοιχημάτων, πρέπει και οι δύο πιλότοι να εκκινήσουν στον αγώνα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα θα λαμβάνουν "0 πόντους".

19. Πόσα μονοθέσια της ομάδας Χ θα κατακτήσουν θέση στην τελική κατάταξη; Για να αξιολογηθούν τα στοιχήματα, και τα δύο μονοθέσια πρέπει πράγματι να εκκινήσουν στον αγώνα. Τα μονοθέσια που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα ή δεν προκρίνονται για τον αγώνα. Πιλότοι που αποκλείονται θα θεωρούνται ως πιλότοι "χωρίς θέση κατάταξης".

20. Πιο γρήγορο πιτ στοπ στον αγώνα: Για τους σκοπούς του στοιχήματος, ο χρόνος μεταξύ της εισόδου και της εξόδου από το πιτ λέιν θα θεωρείται η διάρκεια ενός πιτ στοπ. Εάν κάποιος εισέλθει στο πιτ λέιν στο πλαίσιο ποινής, αυτό δεν θα θεωρείται πιτ στοπ. Η κανονική οδήγηση μέσω των πιτ λέιν, π.χ. πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας ή σε ολοκλήρωση χρόνου ποινής δεν θα μετρά γι'αυτό το στοίχημα, και οι τέσσερεις τροχοί θα πρέπει να αλλαχτούν.