Γκολφ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1. Στοίχημα Νικητή: Για το στοίχημα νικητή ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Όλα τα στοιχήματα σε παίκτη που δεν κατορθώνει να χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στον πρώτο γύρο θα είναι άκυρα.
β.) Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εάν έχουν τοποθετηθεί σε παίκτες που δεν προκρίνονται σε τουρνουά.
γ.) Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εάν έχουν τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε παίκτη που αποσύρεται ή αποκλείεται σε οποιονδήποτε γύρο.
δ.) Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά, θα διακανονίζουμε το στοίχημά σας ως άκυρο και θα σας επιστρέφουμε τα χρήματα του πονταρίσματος. Εάν ο παίκτης έχει ήδη χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο τουρνουά και το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως χαμένο. Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις ο παίκτης χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στην πρώτη τρύπα. Εάν ο παίκτης δεν χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε τα στοιχήματα στη 2η και 3η μπάλα που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν θα είναι άκυρα. Εάν ο γύρος εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο γύρο θα είναι άκυρα.
ε.) Για σκοπούς διακανονισμού, εάν το τουρνουά έχει μειώσει τον προγραμματισμένο αριθμό τρυπών του, θα θεωρούμε νικητή τον παίκτη που κατακτά το τρόπαιο (και τερματίζει με το χαμηλότερο σκορ, συμπ. πλέι-οφ). Η μόνη εξαίρεση σε αυτή είναι η εξής:

  • Όλα τα στοιχήματα νικητή θεωρούνται άκυρα σε τουρνουά που παίζονται εξ ολοκλήρου σε διαφορετικά γήπεδα από εκείνα που είχα αρχικά προγραμματιστεί.
  • Στα τουρνουά που επηρεάζονται από κακές καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος ανεξαρτήτως από τον αριθμό γύρων που παίχτηκαν. Εάν ένα τουρνουά εγκαταλειφθεί, οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετήθηκαν μετά τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο, θα είναι άκυρα. Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετήθηκαν πριν από τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο, θα διακανονίζονται βάσει του αποτελέσματος που δημοσιεύεται στον επίσημο φορέα διοργάνωσης αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα/διαγωνισμού. Οποιεσδήποτε διορθώσεις ή τροποποιήσεις σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν θα ισχύουν για σκοπούς διακανονισμού.
στ.) Τα στοιχήματα νικητή τουρνουά θα διακανονίζονται βάσει του παίκτη που θα κατακτήσει το τρόπαιο.
ζ.) Εάν ένα τουρνουά επαναπρογραμματιστεί, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

2. Στοίχημα για 18 τρύπες: Για διοργανώσεις stroke play ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού σε 18 τρύπες, ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ θα αναδεικνύεται νικητής.
β.) Μια τιμή για την ισοπαλία θα προσφέρεται για στοίχημα για 2 μπάλες. Στο στοίχημα για 3 μπάλες, εάν δύο ή περισσότεροι παίκτης τερματίσουν με το ίδιο σκορ, θα ισχύουν κανόνες dead heat.
γ.) Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά, θα διακανονίζουμε το στοίχημά σας ως άκυρο και θα σας επιστρέφουμε τα χρήματα του πονταρίσματος. Εάν ο παίκτης έχει ήδη χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο τουρνουά και το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως χαμένο. Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις ο παίκτης χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στην πρώτη τρύπα. Εάν ο παίκτης δεν χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε τα στοιχήματα στη 2η και 3η μπάλα που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν θα είναι άκυρα. Εάν ο γύρος εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο γύρο θα είναι άκυρα.
δ.) Εάν υπάρχουν πιθανότητες για συνδυασμούς 2/3 μπαλών στον συγκεκριμένο γύρο, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει των αρχικών ζευγαριών/ομάδων.
ε.) Τα πλέι-οφ δεν θα μετρούν σε οποιονδήποτε τελικό γύρο στοιχήματος αγώνα με 18 τρύπες.

3. Αγορές πρωτοπόρου γύρου:  Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου γύρου και σύμφωνα με τους όρους 'each way' που προσφέρονταν κατά τη στιγμή της τοποθέτησης. Ισχύουν κανόνες 'dead heat'. Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται μόνο βάσει των πραγματικών σκορ πρώτου γύρου που σημειώνονται.

4. Στοίχημα αγώνα με 72 τρύπες: Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για στοιχήματα σε αγώνα με 72 τρύπες:
α.) Ο παίκτης που λαμβάνει την υψηλότερη θέση κατάταξης στο τέλος του τουρνουά, συμπ. των πλέι-οφ, θα ανακηρύσσεται νικητής. Αυτός ο κανόνας εξακολουθεί να ισχύει ακόμη κι εάν στο τουρνουά μειωθεί ο προγραμματισμένος αριθμός τρυπών υπό την προϋπόθεση ότι ανακηρύσσεται νικητής και το τρόπαιο απονέμεται στο τέλος του τουρνουά.
β.) Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί, ο άλλος θα ανακηρύσσεται νικητής. Ωστόσο, εάν και οι δύο παίκτες αποκλειστούν, ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ θα ανακηρύσσεται νικητής.
γ.) Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί είτε πριν από την ολοκλήρωση δύο γύρων είτε αφού και οι δύο παίκτες προκριθούν, ο άλλος παίκτης θα ανακηρύσσεται νικητής. Ωστόσο, εάν ο παίκτης αποκλειστεί κατά τη διάρκεια ενός γύρου μετά την πρόκριση, αφού ο αντίπαλος έχει ήδη αποκλειστεί, τότε ο αποκλεισμένος παίκτης θα θεωρείται ο νικητής.
δ.) Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά, θα διακανονίζουμε το στοίχημά σας ως άκυρο και θα σας επιστρέφουμε τα χρήματα του πονταρίσματος. Εάν ο παίκτης έχει ήδη χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο τουρνουά και το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως χαμένο. Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις ο παίκτης χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στην πρώτη τρύπα. Εάν ο παίκτης δεν χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε τα στοιχήματα στη 2η και 3η μπάλα που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν θα είναι άκυρα. Εάν ο γύρος εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο γύρο θα είναι άκυρα.

5. Ομαδικό στοίχημα: Αυτή η αγορά προσφέρει δυνατότητες στοιχηματισμού σε ομάδες παικτών. Μια αφαίρεση αντίστοιχη με τον Κανόνα 4 του Tattersalls (γ) θα ισχύει εάν ένας από τους παίκτες δεν συμμετάσχει.

Τιμή σε μη συμμετέχοντα κατά την τοποθέτηση

Δεκαδικά

Αφαίρεση R4

1/9 ή μικρότερο

1,11/ ή μικρότερο

90p

2/11 έως 2/17

1,18 έως 1,12

85p

1/4 έως 1/5

1,25 έως 1,20

80p

3/10 έως 2/7

1,30 έως 1,29

75p

2/5 έως 1/3

1,40 έως 1,33

70p

8/15 έως 4/9

1,53 έως 1,45

65p

8/13 έως 4/7

1,62 έως 1,57

60p

4/5 έως 4/6

1,80 έως 1,66

55p

20/21 έως 5/6

1,95 έως 1,83

50p

Ίσα έως 6/5

2,00 έως 2,20

45p

5/4 έως 6/4

2,25 έως 2,50

40p

8/5 έως 7/4

2,60 έως 2,75

35p

9/5 έως 9/4

2,80 έως 3,25

30p

12/5 έως 3/1

3,40 έως 4,00

25p

16/5 έως 4/1

4,20 έως 5,00

20p

9/2 έως 11/2

5,50 έως 6,50

15p

6/1 έως 9/1

7,00 έως 10,00

10p

10/1 έως 14/1

11,00 έως 15,00

5p

Πάνω από 14/1

Πάνω από 15,00

Καμία μείωση


α.) Ομαδικό στοίχημα τουρνουά: Εάν ένας από τους παίκτες σε μια ομάδα δεν χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στο τουρνουά, τότε οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετήθηκαν στον συγκεκριμένο παίκτη θα είναι άκυρα. Εάν τοποθετήσατε ένα νικητήριο στοίχημα σε κάποιον άλλο παίκτη της ομάδας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε μείωση σύμφωνα με τον Κανόνα 4 του Tattersalls (γ) στα κέρδη σας, βάσει της τιμής του παίκτη που αποσύρθηκε.
β.) Αυτά θα διακανονίζονται βάσει του παίκτη που πέτυχε την υψηλότερη θέση κατάταξης στο τέλος του τουρνουά, συμπ. των πλέι-οφ τρυπών εφόσον παίχτηκαν. Αυτό θα ισχύει, ακόμη κι αν και οι δύο (ή όλοι) οι παίκτες 'δεν προκριθούν'. Όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο γύρο(ους) του παίκτη θα διακανονίζονται βάσει των stroke που καταχωρήθηκαν στη βαθμολογική κάρτα όπως αυτή υπογράφηκε από τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

6. Στοιχήματα αγώνα με 18/36 τρύπες: Για διοργανώσεις match-play ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά, θα διακανονίζουμε το στοίχημά σας ως άκυρο και θα σας επιστρέφουμε τα χρήματα του πονταρίσματος. Εάν ο παίκτης έχει ήδη χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο τουρνουά και το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως χαμένο. Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις ο παίκτης χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στην πρώτη τρύπα. Εάν ο παίκτης δεν χτυπήσει τη μπάλα (tee off), τότε τα στοιχήματα στη 2η και 3η μπάλα που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν θα είναι άκυρα. Εάν ο γύρος εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο γύρο θα είναι άκυρα.

7. Στοιχήματα αγώνα τουρνουά: Αυτό ισχύει για στοιχήματα αγώνα που αφορούν ένα συγκεκριμένο τουρνουά.
α.) Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί ή αποσυρθεί πριν από την ολοκλήρωση δύο γύρων, οι αντίπαλοί του ανακηρύσσονται νικητές, ακόμη κι αν δεν καταφέρουν να προκριθούν.
β.) Εάν και οι δύο παίκτες προκριθούν και ο παίκτης αποκλειστεί ή αποσυρθεί κατά τη διάρκεια του 3ου ή του 4ου γύρου, διαχειριζόμαστε τον άλλο παίκτη ως νικητή για σκοπούς διακανονισμού. Εάν ο άλλος παίκτης σε στοίχημα αγώνα έχει ήδη αποτύχει να προκριθεί, ο παίκτης που αποκλείστηκε ή αποσύρθηκε, αλλά κατάφερε να προκριθεί θα θεωρείται νικητής. Εάν και οι δύο παίκτες αποκλειστούν, τότε το στοίχημα αγώνα θα είναι άκυρο, ανεξάρτητα από το πότε αποκλείστηκε ο παίκτης.
γ.) Στα στοιχήματα αγώνα πάντα θα προσφέρουμε μια τιμή για ισοπαλία. Το στοίχημά σας θεωρείται επιτυχές, εάν και οι δύο παίκτες τερματίσουν ισόπαλοι στην ίδια θέση. Αυτά θα διακανονίζονται βάσει του παίκτη που πέτυχε την υψηλότερη θέση κατάταξης στο τέλος του τουρνουά, συμπ. των πλέι-οφ τρυπών εφόσον παίχτηκαν. Αυτό θα ισχύει, ακόμη κι αν και οι δύο (ή όλοι) οι παίκτες 'δεν προκριθούν'.
δ.) Όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο γύρο(ους) του παίκτη θα διακανονίζονται βάσει των stroke που καταχωρήθηκαν στη βαθμολογική κάρτα όπως αυτή υπογράφηκε από τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

8. Αγορές νικητή τρύπας:  Στοιχήματα σε συγκεκριμένο από τους καταχωρημένους παίκτες που θα σημειώσει το χαμηλότερο σκορ στη συγκεκριμένη τρύπα:
α.) Εάν περισσότεροι του ενός κατονομαζόμενοι παίκτες σημειώσουν το χαμηλότερο σκορ, τότε θα ισχύουν κανόνες dead heat.
β.) Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της κατονομαζόμενης τρύπας, τότε όλα τα στοιχήματα στον συγκεκριμένο παίκτη θα διακανονίζονται ως χαμένα.
γ.) Σε περίπτωση που το παιχνίδι στην κατονομαζόμενη τρύπα δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα αποτελέσματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της τρύπας έχει ήδη κριθεί.

9. Σκορ στην τρύπα Χ: Όταν οι τιμές προβλέπουν για έναν παίκτη ότι θα πετύχει ένα συγκεκριμένο σκορ όπως Birdie, Bogey, Albatross, Eagle κ.λπ. σε συγκεκριμένη τρύπα (π.χ. πρώτη τρύπα), τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του σκορ στην τρύπα με τη συγκεκριμένη αρίθμηση (τρύπα με σημαία που φέρει τον συγκεκριμένο αριθμό) και όχι τον αριθμό τρύπας που ολοκληρώθηκε. Για παράδειγμα, εάν ο Tiger Woods χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στην τρύπα 10 για να ξεκινήσει τον γύρο του, το στοίχημα δεν θα διακανονίζεται στην πρώτη τρύπα που έπαιξε ο Tiger Woods, αλλά θα όταν ο Tiger Woods ολοκληρώσει το παιχνίδι του στην πρώτη τρύπα της διαδρομής (σημαία αριθμός 1). Εάν ο επιλεγμένος παίκτης αποσυρθεί αφού χτυπήσει τη μπάλα (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως άκυρο. Εάν ο επιλεγμένος παίκτης αποσυρθεί πριν από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως άκυρα. 

10. Αγορές επόμενου νικητή 2/3 τρυπών: Στοίχημα επιλογής του παίκτη που θα σημειώσει το χαμηλότερο αθροιστικό σκορ στις κατονομαζόμενες τρύπες (π.χ. τρύπες 1-3).
Εάν περισσότεροι του ενός κατονομαζόμενοι παίκτες σημειώσουν το χαμηλότερο σκορ, τότε θα ισχύουν κανόνες dead heat.
Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της κατονομαζόμενης τρύπας, τότε όλα τα στοιχήματα στον συγκεκριμένο παίκτη θα διακανονίζονται ως χαμένα.
Εάν οι κατονομαζόμενες τρύπες δεν ολοκληρωθούν, τότε όλα τα αποτελέσματα θα είναι άκυρα εκτός κι εάν το αποτέλεσμα τον τρυπών έχει ήδη κριθεί.

11. Στοίχημα στο εάν ο παίκτης θα καταφέρει Birdie ή καλύτερα στη συγκεκριμένη τρύπα: Εάν ο παίκτης αποσυρθεί μετά το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως άκυρο.

12. Αγορές παίκτη για επόμενο Birdie 2/3 τρυπών ή καλύτερα: Στοίχημα στο εάν ο παίκτης θα φέρει birdie ή καλύτερο σε οποιαδήποτε από τις κατονομαζόμενες τρύπες (π.χ. τρύπες 1-3).
α.) Εάν ο παίκτης αποσυρθεί μετά από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στην πρώτη από τις κατονομαζόμενες τρύπες, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως χαμένο εκτός κι εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.
β.) Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στην κατονομαζόμενη τρύπα, τότε όλα τα στοιχήματα θε είναι άκυρα.

13. Αγορές παίκτη για επόμενη τρύπα Bogey ή χειρότερη: Στοίχημα στο εάν ο παίκτης θα καταφέρει birdie ή καλύτερα στην κατονομαζόμενη τρύπα.
α.) Εάν ο παίκτης αποσυρθεί μετά το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως άκυρο.
β.) Εάν ο επιλεγμένος παίκτης αποσυρθεί πριν από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως άκυρα.

14. Αγορά παίκτη για επόμενο Bogey 2/3 τρυπών ή χειρότερα: Στοίχημα στο εάν ο παίκτης θα καταφέρει ένα birdie ή καλύτερα σε οποιαδήποτε από τις κατονομαζόμενες τρύπες (π.χ. τρύπες 1-3).
α.) Εάν ο παίκτης αποσυρθεί μετά από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στην πρώτη από τις κατονομαζόμενες τρύπες, τότε το στοίχημα θα διακανονίζεται ως άκυρο, εκτός κι εάν το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό.
β.) Εάν ο παίκτης αποσυρθεί πριν από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

15. Αγορές παίκτη για επόμενη τρύπα Eagle ή καλύτερη: Στοίχημα στο εάν ο παίκτης θα καταφέρει eagle ή καλύτερα στη συγκεκριμένη τρύπα.
α.) Εάν ο παίκτης αποσυρθεί μετά το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως άκυρο.
β.) Εάν ο παίκτης αποσυρθεί πριν από το χτύπημα της μπάλας (tee off) στη συγκεκριμένη τρύπα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως άκυρα.

16. Αποτέλεσμα Ισοπαλίας/Dead Heat: Εάν δεν υπάρχει τιμή για ισοπαλία, τότε ισχύουν οι κανόνες dead heat π.χ. εάν έχετε τοποθετήσει ένα στοίχημα each way και οι όροι με απόδοση για το τουρνουά αφορούν τις πρώτες πέντε θέσεις, θα θεωρήσουν τους τρεις παίκτες ισόπαλους στην τέταρτη θέση ως φέροντες dead heat τέταρτης, πέμπτης και έκτης θέσης. Στη συνέχεια θα διακανονίσουμε με απώλεια 1/3 πονταρίσματος και 2/3πονταρίσματος στις θέσεις πλήρους απόδοσης για στοιχήματα each-way στους συγκεκριμένους παίκτες.

17. Στοίχημα χάντικαπ τουρνουά: Εάν ένας παίκτης δεν προκριθεί, αποκλειστεί ή αποσυρθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά, τότε τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο παίκτη θα διακανονίζονται ως χαμένα. Θα μετρούν μόνο οι προγραμματισμένες 72 τρύπες. Δεν θα μετρούν οι τρύπες πλέι-οφ. Εάν ένα τουρνουά συντομευθεί σε λιγότερες από 72 τρύπες, τότε όλα τα στοιχήματα στη στοιχηματική αγορά χάντικαπ θα είναι άκυρα. Μόνο οι παίκτες που αναφέρονται στη λίστα χάντικαπ θα μετρούν για τους σκοπούς του στοιχήματος. Ισχύουν κανόνες 'dead heat'.

18. Στοίχημα 2 & 3 μπαλών: Στο στοίχημα 2 μπαλών, θα προσφέρεται τιμή για ισοπαλία. Στο στοίχημα 3 μπαλών, εάν οι παίκτες έχουν ίδιο σκορ στον γύρο, το αποτέλεσμα θα είναι ισοπαλία και θα ισχύουν κανόνες dead heat.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κάποια αναδιοργάνωση στις 2 ή 3 μπάλες, θα ισχύουν όλα τα στοιχήματα βάσει των αρχικών ομαδοποιήσεων.

19. Race to Dubai / US Money List: Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε Race to Dubai / US Money List είναι στοιχήματα που προβλέπουν ποιος παίκτης θα έρθει πρώτος στην επίσημη λίστα χρημάτων στο τέλος της σεζόν, είτε διαγωνίστηκε πλήρως είτε όχι. Στην Ευρώπη ονομάζεται 'Race to Dubai' και στις Ηνωμένες Πολιτείες 'US Money List'. Τα στοιχήματα θα καθορίζονται βάσει του τελικού νικητή μετά την ολοκλήρωση του σχετικού τουρνουά και δεν θα επηρεάζονται από οποιεσδήποτε μετέπειτα έρευνες ή τροποποιήσεις.

20. Τερματισμός τους Πρώτους 5/Πρώτους 10/Πρώτους 20: Ένα στοίχημα σε έναν παίκτη που θα τερματίσει μεταξύ των Πρώτων 5, των Πρώτων 10 ή των Πρώτων 20 θέσεων σε ένα συγκεκριμένο τουρνουά. Στα τουρνουά που προσφέρονται παρόμοιες αγορές, ισχύουν κανόνες dead heat. 

21. Αγορές Bogey/Par/Birdie/Eagle παίκτη: Όταν δίδεται τιμή σε παίκτη για να σκοράρει έναν συγκεκριμένο αριθμό κατά τη διάρκεια ενός γύρου (π.χ. "θα σκοράρει 3 birdies") αυτό αφορά τον συγκεκριμένο αριθμό φορών που θα πρέπει να σημειωθεί κάτι στη διοργάνωση. Για παράδειγμα: Όταν η αγορά είναι "Παίκτης που θα σκοράρει 3 birdies" και ο παίκτης σκοράρει 2 birdies, 1 eagle και 15 par σε έναν γύρο, αυτό το στοίχημα θα θεωρείται χαμένο εκτός κι αν η επιλογή αναφέρει ρητά: "θα σκοράρει 3 birdies ή καλύτερα".

22. Γύρος χωρίς bogey: Τα στοιχήματα θα χάνονται, εάν ο παίκτης σκοράρει bogey ή χειρότερο σε οποιαδήποτε τρύπα. 

Ορισμοί:

Albatross – Σκορ 3 par κάτω σε τρύπα 
Eagle – Σκορ 2 par κάτω σε τρύπα
Birdie – Σκορ 1 par κάτω σε τρύπα
Par – Σκορ par σε τρύπα
Bogey – Σκορ 1 par πάνω σε τρύπα
Double Bogey – Σκορ 2 par πάνω σε τρύπα

23. Διακανονισμός στοιχήματος: Όλα τα νικητήρια στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται κατά τη στιγμή αποδοχής του στοιχήματος. Αυτό αποκλείει οποιαδήποτε προφανή σφάλματα. Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με τους όρους που ίσχυαν για την προσφορά κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

24. Επιλογή για συμμετοχή σε ομάδα/τουρνουά (π.χ. Ryder Cup): Τα νικητήρια στοιχήματα θα πρέπει να προβλέψουν εάν ο παίκτης θα επιλεγεί για να συμμετάσχει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή τουρνουά. Για να ισχύουν τα στοιχήματα, οι παίκτες θα πρέπει να ανακοινωθούν στο πλαίσιο κάποιας διαγωνιζόμενης ομάδας κατά την τελετή έναρξης.

25. Διοργανώσεις βάσει ομάδας, π.χ. Ryder Cup: Εάν υπάρχει αλλαγή στο μήκος, τη δομή ή τη σειρά παιχνιδιού ενός τουρνουά, θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για το Ryder Cup ή οποιαδήποτε άλλη μορφή γκολ βάσει ομάδας:
α.) Εάν ένα τουρνουά διεξαχθεί με μικρότερη δομή από ό,τι ήταν προγραμματισμένη αρχικά, τα στοιχήματα σε τελικό νικητή τουρνουά ή αγορές νικητή παίκτη θα διακανονίζονται βάσει του επισήμως ανακοινωθέντος αποτελέσματος, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν διεξάγεται περαιτέρω παιχνίδι μετά το χάσιμο του στοιχήματος. Ωστόσο, τα ακόλουθα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα:

  • σωστό σκορ
  • χάντικαπ
  • πόντοι μεμονωμένων παικτών
  • διαφορές νίκης.
β.) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αλλαγές στη σειρά του παιχνιδιού ή της δομής και εφόσον το αποτέλεσμα μπορεί να καθοριστεί, θα ισχύουν όλα τα στοιχήματα σε σωστά σκορ, διαφορές νίκης, κορυφαίους παίκτες και άλλες αγορές σύμφωνα με την έκβαση του τουρνουά. Ωστόσο, υπάρχουν οι παρακάτω εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα όπου το στοίχημα θα ακυρώνεται:
  • Δεν διεξάγεται περαιτέρω παιχνίδι μετά το χάσιμο του στοιχήματος.
  • Τα στοιχήματα σε σύνολο πόντων παικτών.
  • Τα στοιχήματα σε συγκεκριμένο τμήμα του αγώνα, π.χ. νικητής Ημέρας 1 ή νικητής fourball Σαββάτου, θα διακανονίζονται καθώς αυτές οι ισοπαλίες παίζονται ανεξάρτητα από την αλλαγή ημέρα, ώρας ή σειράς κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

26. Πορεία στους διαδρόμους (fairways): Αυτή η αγορά διακανονίζεται βάσει της θέσης ακινησίας της μπάλας γκολφ μετά το χτύπημα εκκίνησης από την τρύπα. Για σκοπούς διακανονισμού, θα χρησιμοποιούνται οι επίσημες πηγές. Εάν δεν μπορεί να καθοριστεί κανένα επίσημο αποτέλεσμα μέσω αυτών των πηγών ή μέσω τηλεοπτικών πλάνων, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

27. Τελευταία θέση κατάταξης: Τα νικητήρια στοιχήματα θα πρέπει να προβλέψουν ποιος θα τερματίσει τελευταίος στο τουρνουά. Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετούνται στους παίκτες που αποσύρονται πριν από την ολοκλήρωση των 72 τρυπών, θα διακανονίζονται ως χαμένα. Εάν προκύψει ισοπαλία στην τελευταία θέση, θα ισχύουν κανόνες 'dead heat'.

28. Αγορές κορυφαίας εθνικότητας: Θα μετρούν μόνο οι παίκτες που έχουν καταχωρηθεί σε αυτές τις αγορές. Τα στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες θα είναι άκυρα. Ενδέχεται να εφαρμοστεί μείωση σύμφωνα με τον κανόνα 4 σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την απόσυρση οποιωνδήποτε παικτών έχουν λάβει απόδοση εντός της αγοράς.

29. Παίκτες εναντίων Υπόλοιπων: Αν κάποιος από τους συγκεκριμένους παίκτες που καταγράφονται να κερδίσουν τους Υπόλοιπους αποσυρθεί πριν ξεκινήσει το τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.