Χόκεϊ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Ο παίκτης που θα σημειώσει το πρώτο γκολ: Εάν ο αγώνας διακοπεί οριστικά οποιαδήποτε στιγμή και έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Εάν δεν έχει σημειωθεί γκολ στη στιγμή της οριστικής διακοπής, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Εάν ένας παίκτης δεν έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο πριν σημειωθεί το πρώτο νόμιμο γκολ, τότε αυτός ο παίκτης θεωρείται "μη συμμετέχων" και όλα τα στοιχήματα για αυτόν τον παίκτη είναι άκυρα.

2.) Η ομάδα που θα υποβιβαστεί: Αυτά τα στοιχήματα αφορούν τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με αυτό το στοίχημα.

3.) Δεχόμαστε μεμονωμένα και υψηλά στοιχήματα σε όλα τα στοιχήματα χόκεϊ: Όλα τα στοιχήματα χόκεϊ θα διακανονίζονται με βάση 70 λεπτά αγώνα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η παράταση δεν μετράει.

4.) Οριστική διακοπή αγώνων: Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός από τις αγορές που είχαν καθοριστεί άνευ όρων. Εάν ανακοινωθεί επίσημο αποτέλεσμα, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Εάν ένας αγώνας δεν πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.