Σνούκερ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1. Γενικοί κανόνες

Ένα ματς σνούκερ θεωρείται ότι ξεκίνησε με το μπρέικ του πρώτου φρέιμ. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, όλα τα στοιχήματα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό μπρέικ έγινε στην αρχή του ματς. Εάν ο παίκτης δεν καταφέρει να ξεκινήσει κάποιο τουρνουά ή ματς, όλα τα στοιχήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο παίκτη ή το συγκεκριμένο ματς θα είναι άκυρα. Όταν προσφέρεται η επιλογή “στοιχήματος στο παιχνίδι”, εάν ένας παίκτης αποσυρθεί από έναν αγώνα, οποιαδήποτε στιγμή, το τέλος του αγώνα θα καθοριστεί τη στιγμή που θα μπει στην τρύπα η τελευταία μπάλα του τελικού frame (ή μέρος του), όπως θα καθοριστεί από τον Κυβερνητικό Φορέα Αθλημάτων ή τον πάροχο υπηρεσιών στατιστικών. Όλα τα στοιχήματα που θα τοποθετηθούν μετά από αυτή την περίοδο θα θεωρούνται άκυρα, άσχετα από το εάν θα έχουν νικήσει ή χάσει.

2. Στοίχημα ματς - Ποιος θα κερδίσει το ματς; Ο νικητής του ματς θα είναι ο παίκτης που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο ή θα θεωρηθεί νικητής από την αρχή διεξαγωγής του ματς.

3. Στοίχημα τουρνουά - Πρόβλεψη για το νικητή ενός τουρνουά. Ενδέχεται να ισχύουν μειώσεις σύμφωνα με τον Κανόνα 4.

4. Επόμενο φρέιμ - Ποιος παίκτης θα κερδίσει το επόμενο φρέιμ; Εάν το φρέιμ δεν διεξαχθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός από την περίπτωση απονομής κάποιου φρέιμ για οποιονδήποτε λόγο, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

5. Δημοφιλείς αγορές
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ενός ματς, όλα τα στοιχήματα για οποιαδήποτε από τις παρακάτω αγορές που αφορούν το ματς θα είναι άκυρα, εκτός εάν κρίθηκαν άνευ όρων:
α.) Στοίχημα χάντικαπ - Ποιος θα κερδίσει το ματς μετά την εφαρμογή του αναφερόμενου χάντικαπ;
β.) Στοίχημα φρέιμ - Ποιο θα είναι το σωστό σκορ του ματς;
γ.) Στοίχημα πρώτων τεσσάρων/οχτώ φρέιμ - Ποιος παίκτης θα ηγείται μετά από τα πρώτα 4/8 φρέιμ;
δ.) Σκορ πρώτων τεσσάρων/οχτώ φρέιμ - Ποιο θα είναι το σωστό σκορ του ματς μετά από τα πρώτα 4/8 φρέιμ;
ε.) Σωστό σκορ – Τελικό σκορ ματς
στ.) Διαφορά νίκης ματς - Με πόσα φρέιμ διαφορά θα κερδίσει ο παίκτης το ματς; 
ζ.) Over/Under συνόλου φρέιμ - Πόσα φρέιμ θα παιχτούν στο ματς;
η.) Πρώτος στα "X" φρέιμ - Ποιος παίκτης θα φτάσει πρώτος τα "X" φρέιμ;
θ.) 147 στο ματς - Θα σημειωθεί ένα 147 στο ματς; Ένα μπρέικ 147 αποτελείται από 15 διαδοχικές κόκκινες και μαύρες και στη συνέχεια όλα τα χρώματα. Οποιαδήποτε μπρέικ 147 και άνω στα οποία απαιτήθηκε η χρήση ελεύθερης μπάλας θα διακανονίζονται ως χαμένα, εκτός εάν το μπρέικ ήταν ελεύθερη μπάλα (κόκκινη και χρώμα) ακολουθούμενο με ένα παραδοσιακό 147.
ι.) Πρώτη μπάλα σε τρύπα - Ποιο χρώμα θα έχει η πρώτη μπάλα που θα μπει έγκυρα πρώτη σε τρύπα στο επόμενο φρέιμ; Το πρώτο χρώμα που θα μπει έγκυρα σε τρύπα σκοράροντας την αξία του (δηλ. όχι ως ελεύθερη μπάλα) θα θεωρείται νικητήριο, ανεξάρτητα από το εάν υπήρξαν επακόλουθα αδιέξοδα.
ια.) Επόμενο φρέιμ - Ο πρώτος παίκτης που θα ρίξει μπάλα σε τρύπα - Ο πρώτος παίκτης που θα ρίξει έγκυρα μπάλα σε τρύπα στο επόμενο φρέιμ. Ο πρώτος παίκτης που θα ρίξει έγκυρα μπάλα σε τρύπα θα θεωρείται νικητής, ανεξάρτητα εάν υπήρξαν επακόλουθα αδιέξοδα.
ιβ.) Μίνι συνεδρία/Συνεδρία νικητή - Ποιος παίκτης θα κερδίσει τη συγκεκριμένη μίνι συνεδρία ή συνεδρία;
ιγ.) Σκορ μίνι συνεδρίας/συνεδρίας νικητή - Ποιο θα είναι το σκορ της συγκεκριμένης μίνι συνεδρίας ή συνεδρίας;
ιγ.) Χάντικαπ μίνι συνεδρίας/συνεδρίας νικητή - Ποιος παίκτης θα κερδίσει τη συγκεκριμένη μίνι συνεδρία ή συνεδρία μετά την εφαρμογή του σχετικού χάντικαπ;
ιδ.) Νικητής αυτού του φρέιμ - Ποιος παίκτης θα κερδίσει το συγκεκριμένο φρέιμ;
ιε.) 50 μπρέικ επόμενου φρέιμ - Θα σημειωθεί 50 μπρέικ στο επόμενο φρέιμ (από οποιονδήποτε παίκτη);
ιστ.) Century μπρέικ επόμενο φρέιμ - Θα σημειωθεί century μπρέικ στο επόμενο φρέιμ; Παίκτης Α, Παίκτης Β, οποιοσδήποτε παίκτης ή κανένας παίκτης.

6. Στοίχημα century
Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για μπρέικ των 100 και πάνω
α.) Στοίχημα century - Πόσα century θα σημειωθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του ματς;
β.) Στοίχημα century παίκτη - Πόσα century θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του ματς από τον αναφερόμενο παίκτη;
γ.) Συνολικά century στο ματς - Ο συνολικός αριθμός των century που θα σημειωθούν στο ματς θα είναι πάνω ή κάτω από τη συγκεκριμένη γραμμή;
δ.) Century παίκτη στο ματς - Ο αριθμός των century που θα σημειωθούν στο ματς από τον αναφερόμενο παίκτη θα είναι πάνω ή κάτω από τη συγκεκριμένη γραμμή;

7. Αδιέξοδα
Σε περίπτωση αδιέξοδου σε οποιοδήποτε φρέιμ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 
α.) Νικητής φρέιμ: Όλα τα στοιχήματα ισχύουν και θα διακανονίζονται σύμφωνα με τον επίσημο νικητή του φρέιμ. 
β.) Ολοκληρωμένα στοιχήματα: Όλα τα στοιχήματα που έχουν ήδη καθοριστεί πριν από τη διαδικασία του αδιέξοδου θα ισχύουν. Οι επαναλήψεις ενεργειών μετά από κάποια διαδικασία αδιέξοδου δεν θα επηρεάζουν τους σκοπούς του στοιχηματισμού. 
γ.) Μη ολοκληρωμένα στοιχήματα: Τα στοιχήματα που δεν είχαν καθοριστεί ήδη πριν από τη διαδικασία του αδιέξοδου θα διακανονίζονται σύμφωνα με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μόνο μετά το αδιέξοδο. Οποιεσδήποτε ενέργειες έγιναν πριν από τη διαδικασία του αδιέξοδου δεν θα επηρεάζουν τους σκοπούς του στοιχηματισμού. 
δ.) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν το τελικό αποτέλεσμα του φρέιμ (π.χ. στοιχήματα συνόλου, μονά/ζυγά) θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα του φρέιμ.

8. Αγορές πόντων
Σε περίπτωση οποιαδήποτε διαδικασία αδιέξοδου, για τις παρακάτω αγορές, οι πόντοι δεν θα μεταφέρονται από οποιοδήποτε τμήμα του φρέιμ παίχτηκε πριν από τη διαδικασία αδιέξοδου. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ενός ματς, όλα τα στοιχήματα για οποιαδήποτε από τις παρακάτω αγορές που αφορούν το ματς θα είναι άκυρα, εκτός εάν κρίθηκαν άνευ όρων:
α.) Επόμενο φρέιμ - Πρώτος στους 30 - Ποιος παίκτης θα φτάσει πρώτος τους 30 πόντους στο επόμενο φρέιμ; Ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει πρώτος του 30 πόντους θα θεωρείται νικητής, ανεξάρτητα από το εάν υπήρξαν επακόλουθα αδιέξοδα. Εάν προκύψει διαδικασία αδιέξοδου πριν από την επίτευξη 30 πόντων από οποιονδήποτε παίκτη, τότε νικητής θα θεωρείται ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει πρώτος τους 30 πόντους στο φρέιμ μετά τη διαδικασία του αδιέξοδου.
β.) Σύνολο πόντων επόμενου φρέιμ - Πόσοι πόντοι θα συλλεχθούν συνολικά στο επόμενο φρέιμ; Το σύνολο πόντων που θα σημειωθεί στο φρέιμ συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επανατοποθετούμενων μαύρων.
γ.) Διαφορά νίκης επόμενου φρέιμ - Η διαφορά νίκης στους πόντους που επιτεύχθηκαν από έναν παίκτη στο επόμενο φρέιμ.
δ.) Υψηλότερο μπρέικ επόμενου φρέιμ - Ο παίκτης που θα σημειώσει το υψηλότερο μπρέικ στο επόμενο φρέιμ.
ε.) Εύρος υψηλότερου μπρέικ σε επόμενο φρέιμ - Πόσοι πόντοι θα αποτελούν το υψηλότερο μπρέικ στο επόμενο φρέιμ;
στ.) Μονά/Ζυγά επόμενου φρέιμ - Μονά - Θα σημειωθεί μονός ή ζυγός αριθμός πόντων στο επόμενο φρέιμ;

9. Διάρκεια Frame/Αγώνα
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τον χρόνο που πέρασε από το αρχικό break έως την ολοκλήρωση του frame ή του αγώνα, είτε λόγω κανονικού παιχνιδιού είτε μέσω παραίτησης.

10. Group Betting
Tournament group winners will be determined by the official rules of the respective governing body. Εάν ο επιλεγμένος παίκτης αποσυρθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν τον παίκτη επιστρέφονται. Ενδέχεται να ισχύουν μειώσεις σύμφωνα με τον Κανόνα 4.
11. Τελευταία χρωματιστή μπάλα στην τρύπα στο Frame X
Προβλέψτε ποιο θα είναι το χρώμα της τελευταίας νόμιμης «χρωματιστής» μπάλας στην τρύπα στο Frame. Οι ελεύθερες μπάλες δεν μετρούν.
12. Θα σημειώσει ο παίκτης X 50ποντο (50 Break) στον αγώνα;
Προβλέψτε αν ένας συγκεκριμένος παίκτης θα σημειώσει τουλάχιστον ένα 50ποντο στον αγώνα ή όχι.
13. Αριθμός 50ποντων στον αγώνα
Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός 50ποντων στο παιχνίδι θα είναι μεγαλύτερος (over) ή μικρότερος (under) από έναν συγκεκριμένο αριθμό.
14. Θα κερδίσει κάποιος από τους δύο παίκτες Χ συνεχόμενα Frame;
Προβλέψτε εάν ένας παίκτης θα κερδίσει ένα συγκεκριμένο αριθμό frame στη σειρά ή όχι.
15. Θα υπάρξει καθοριστικό Frame;
Προβλέψτε εάν το παιχνίδι θα αποφασιστεί σε τελικό Frame.
16. Θα υπάρξει καθοριστικό Frame;
Προβλέψτε ποιος Παίκτης θα έχει το υψηλότερο σύνολο πόντων (break) στον αγώνα. Άκυρο σε περίπτωση που και οι δύο παίκτες έχουν το ίδιο υψηλότερο σύνολο πόντων (break).
17. Υψηλότερο σύνολο πόντων (break) αγώνα (Over/Under)
Προβλέψτε εάν το υψηλότερο σύνολο πόντων (break) στον αγώνα θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από έναν συγκεκριμένο αριθμό.