Πόκερ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες. Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ισχύουν οι γενικοί κανόνες για τα αθλητικά στοιχήματα.