Κυνοδρομίες

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

Κανόνες κυνοδρομιών

Αποδοχή στοιχημάτων

 • Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά για κυνοδρομίες που καλύπτονται διαδικτυακά.
 • Τα στοιχήματα γίνονται επίσης αποδεκτά στις παρακάτω πίστες του Greyhound Board of Great Britain (GBGB) όταν δεν καλύπτονται από την πλήρη υπηρεσία μας: Central Park, Crayford, Hove, Kinsley, Monmore, Newcastle, Nottingham, Pelaw Grange, Perry Barr, Romford, Sheffield, Sunderland, Swindon και Yarmouth.
 • Εάν ένα ποντάρισμα τοποθετηθεί μετά από την έναρξη ενός συμβάντος, θα ισχύει εάν έχει τοποθετηθεί πριν από το αυτόματο ΤΕΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ που καταγράφει το σύστημά μας. Το αυτόματο ΤΕΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ  τίθεται στα τρία δευτερόλεπτα έπειτα από την πραγματική έναρξη της κούρσας. Τα πονταρίσματα που τοποθετούνται έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα θα θεωρούνται άκυρα, ανεξάρτητα από το εάν το ποντάρισμα κερδίσει ή χάσει.
 • Τα στοιχήματα από αυτές τις πίστες που δεν καλύπτονται από τη live υπηρεσία μας θα γίνονται δεκτά έως τη διαφημιζόμενη ώρα έναρξης. Τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά κατά λάθος μετά τη διαφημιζόμενη ώρα έναρξης θα θεωρούνται έγκυρα αν μπορεί να καθοριστεί ότι το στοίχημα τοποθετήθηκε πριν από την επίσημη καταληκτική ώρα.
 • Τα στοιχήματα διακανονίζονται με το επίσημο αποτέλεσμα που ανακοινώνεται με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Αν ο νικητής αποκλειστεί μετά την ανακοίνωση του επίσημου αποτελέσματος, ο αποκλεισμός δεν θα επηρεάζει τον διακανονισμό των στοιχημάτων.

Φορκάστ (Πρόβλεψη)

Γι' αυτή την αγορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τα στοιχήματα Forecast γίνονται αποδεκτά μόνο σε κούρσες με τουλάχιστον τρία λαγωνικά.
 • Αν ένα στοίχημα γίνει αποδεκτό κατά λάθος σε αγώνα με μόνο δύο λαγωνικά ή αν ένας αγώνας περιοριστεί σε μόνο δύο λαγωνικά, τότε τα στοιχήματα Forecast θα θεωρούνται έγκυρα και θα διακανονίζονται ως μονά, στο SP, στο λαγωνικό που επιλέγεται ότι θα τερματίσει πρώτο.
 • Τα Straight Forecast διακανονίζονται με βάση τις επιστροφές υπολογιστή Forecast για λαγωνικά.
 • Αν ένα Forecast περιέχει ένα λαγωνικό που δεν συμμετέχει, αυτό θα διακανονίζεται ως μονό νικητήριο στον εναπομείναντα συμμετέχοντα.
 • Αν το Forecast είναι ένα συγκεκριμένο τραπ να κερδίσει ένα άλλο τραπ, αν ένα reserve να συμμετέχει τότε το Forecast θα θεωρείται έγκυρο.
 • Σε συνδυασμό Forecast, όταν μια επιλογή δεν συμμετέχει, το συνολικό ποντάρισμα του στοιχήματος θα μοιραστεί ίσα μεταξύ των πιθανών συνδυασμών Forecast. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση των υπόλοιπων επιλογών και Forecast, συμπεριλαμβανομένων των μη συμμετεχόντων, όπου γίνονται μονά.
 • Αν κανένα Forecast δεν ανακηρυχθεί, θα ανακηρύξουμε μέρισμα με βάση τις τελευταίες τιμές που προσφέρθηκαν.
 • Στο SFC υπολογιστή, αν γίνει μόνο μία επιλογή ή στους αγώνες όπου τερματίσει μόνο ένα λαγωνικό, τότε τα στοιχήματα θα ανακηρύσσονται SP μονά.

Τρικάστ (Tricast)

Γι' αυτή την αγορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τα στοιχήματα Tricast είναι αποδεκτά μόνο σε αγώνες για τους οποίους έχει ανακηρυχθεί επίσημη επιστροφή Tricast από την επιστροφή Tricast υπολογιστή B.A.G.S. Αν δεν επιστρέφεται μέρισμα Tricast, τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως CSF.
 • Οι επιλογές πρέπει να τερματίσουν πρώτη, δεύτερη και τρίτη στη σωστή σειρά στους αγώνες όπου ανακοινώνεται επίσημη επιστροφή Tricast.
 • Οι επιλογές μπορεί να κατονομαστούν, ωστόσο οι αριθμοί των τραπ δίδονται ως έχει, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρξει μόνο μία ερμηνεία των απαιτούμενων επιλογών.
 • Σε περίπτωση αμφισημίας (π.χ.: αν η ίδια επιλογή επαναλαμβάνεται αλλά η διπλή επιλογή και άλλη επιλογή κερδίσουν) τότε το στοίχημα θα διακανονίζεται ως Forecast.
 • Τα Tricasts γίνονται αποδεκτά μόνο σε μονά και αν ένα στοίχημα διπλασιασμού tricast ληφθεί κατά λάθος, τα συνολικά πονταρίσματα για τον διπλασιασμό θα μοιραστούν και θα επενδυθούν ίσα ως μονά Tricast για τους επιλεγμένους αγώνες.
 • Όπου ένα από τα λαγωνικά, που επιλέγεται σε επωνομαζόμενο Tricast, δεν συμμετάσχει και ανεξάρτητα από το αν ένα reserve τρέξει στη θέση του, το στοίχημα θα γίνει Forecast για τις εναπομείνασες δύο επιλογές.
 • Αν το Tricast είναι ένα συγκεκριμένο τραπ να κερδίσει ένα άλλο τραπ, αν ένα reserve να συμμετέχει τότε το Tricast θα θεωρείται έγκυρο.
 • Όταν δύο από τα επιλεγμένα λαγωνικά δεν συμμετάσχει, ανεξάρτητα από το αν reserve τρέξουν στις θέσεις τους, το Tricast θα διακανονίζεται ως μονό.
 • Οι οδηγίες για αλλαγές πρέπει να είναι συγκεκριμένες, διαφορετικά το στοίχημα θα διακανονίζεται ως Straight Tricast στο διαθέσιμο ποντάρισμα.
 • Τα στοιχήματα "όποιο τερματίσει" ή "αν μετρητά" δεν είναι αποδεκτά. Αν γίνουν αποδεκτά κατά λάθος, το ATC ή οι οδηγίες για την περίπτωση μετρητών δεν θα δημοπρατούνται.
 • Ένα Tricast, συμπεριλαμβανομένης μιας αγαπημένης επιλογής χωρίς όνομα, δεν είναι αποδεκτό και θα θεωρείται άκυρο, με το ποσό πονταρίσματος να επιστρέφεται.

Στοιχήματα σε ονόματα λαγωνικών

 • Όλα τα στοιχήματα σε ένα λαγωνικό που δεν τρέχει, ισχύουν εάν το λαγωνικό αντικατασταθεί από ένα υποκατάστατο που τρέχει από τον ίδιο αριθμό παγίδας. Εάν κανένα κυνηγόσκυλο δεν τρέξει από αυτή την παγίδα, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
 • Αν ένα λαγωνικό τρέξει από διαφορετικό αριθμό τραπ από αυτόν που αναγράφεται τη στιγμή τοποθέτησης του πονταρίσματος, τότε το στοίχημα θα ισχύει.

Web Streaming λαγωνικών

Ως μέρος της online υπηρεσίας μας, προσφέρουμε live streaming από επιλεγμένες βραδινές συναντήσεις λαγωνικών. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, οπότε δεν φέρουμε ευθύνη για καμία από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται.

Αποχώρηση λαγωνικού

Αν ένα λαγωνικό αποσυρθεί από αγώνα, ο οποίος έχει πρωϊνές τιμές, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την απόσυρση θα διακανονίζονται στο SP.

Μη διεξαγωγή αγώνα

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε άκυρο αγώνα, ο οποίος επαναπρογραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα την ίδια μέρα, θα διακανονίζονται με τον εξής τρόπο:

 • Μονά στοιχήματα (Συμπεριλαμβάνονται μονά Forecast and Tricast)
 • Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, εκτός αν ζητηθεί επιστροφή εκ των προτέρων, για τον επαναπρογραμματισμένο αγώνα.

Εμφάνιση τιμών και πρόωρες τιμές

Τα στοιχήματα που λαμβάνονται με τιμές σε άκυρο αγώνα θα επανέρχονται στο SP για τον επαναπρογραμματισμένο αγώνα.

Πολλαπλά στοιχήματα

 • Όλες οι επιλογές σε άκυρους αγώνες με πολλαπλά στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρες για τον προγραμματισμένο αγώνα.
 • Σε περίπτωση που ο αγώνας δεν προγραμματιστεί εκ νέου, όλες οι επιλογές για τον αγώνα θα θεωρούνται ότι δεν συμμετέχουν με πολλαπλά στοιχήματα.

Εφαρμοσιμότητα των κανόνων για αγώνες ιππασίας

Όπου κάποιος κανόνας δεν καλύπτεται συγκεκριμένα σε αυτούς τους κανόνες για αγώνες λαγωνικών, ο ισοδύναμος κανόνας που αναφέρεται στην ενότητα για αγώνες ιππασίας θα ισχύει όπου είναι δυνατόν.

Στοιχήματα αγώνα

 • Ένα στοίχημα κούρσας βασίζεται στην υπόθεση ότι η μία επιλογή θα κερδίσει την άλλη, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται. Οι κανόνες ισοπαλίας θα ισχύουν εκτός εάν είναι διαθέσιμη η τιμή ισοπαλίας.
 • Μια από τις δύο επιλογές σε οποιοδήποτε στοίχημα κούρσας πρέπει να ολοκληρώσει την κούρσα για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.
 • Και οι δύο επιλογές πρέπει να εκκινήσουν για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά τα στοιχήματα κούρσας είναι άκυρα.
 • Μονά και πάνω.

Πολλαπλά τραπ

Αυτή είναι μια αγορά όπου πρέπει να προβλέψετε το άθροισμα των αριθμών τραπ της πρώτης και δεύτερης θέσης πολλαπλασιασμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το ελάχιστο αποτέλεσμα θα ήταν ότι το Τραπ 1 νικά το Τραπ 2 (=2) και το μέγιστο αποτέλεσμα θα ήταν ότι το Τραπ 6 νικά το Τραπ 5 (=30). Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Αν υπάρξει άκυρος αγώνας ή δεν διεξαχθεί ο αγώνας, θα απονεμηθούν 12 πόντοι.
 • Αν προκύψει ισοπαλία για την πρώτη ή/και τη δεύτερη θέση, o μέσος αριθμός πόντων των επιλογών που συμμετέχουν θα απονεμηθεί. Για παράδειγμα, αν το Τραπ 6 νικήσει και το Τραπ 5 και 4 έρθουν ισοπαλία για τη δεύτερη θέση, τότε απονέμονται 27 πόντοι.

Νικητήρια απόσταση (Μεμονωμένη συνάντηση)

Μια πρόβλεψη για τα συνολικά περιθώρια νίκης (απόσταση μεταξύ του πρώτου και δεύτερου λαγωνικού) σε κάθε κούρσα μίας συγκεκριμένης συνάντησης. (π.χ. Οι συνολικές νικητήριες αποστάσεις Romford είναι το σύνολο των αποστάσεων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου λαγωνικού σε όλες τις κούρσες από το Romford εκείνη την ημέρα ή εκείνου του δελτίου).

Έξι κούρσες που κερδήθηκαν κατά τρία μήκη, ένα μήκος, ½ μήκος, έξι μήκη, δύο μήκη και ένα μήκος θα ισούνται με το σύνολο των 13½ μηκών.

Αυτή η αγορά θα εμφανίζεται σε τρεις επωνυμίες (π.χ.: συνολικές νικητήριες αποστάσεις Romford): Κάτω από Χ μήκη = 13/8, μεταξύ Χ και Υ μηκών - 6/4 και πάνω από Υ μήκη - 15/8.

Για αγώνες που κερδίζονται με λιγότερο από ένα μήκος, απονέμονται τα εξής: Ισοπαλία = 0 μήκη, Σύντομη κεφαλή = 0,1 μήκη, Κεφαλή = 0,2 μήκη, Λαιμός = 0,3 μήκη, ½ μήκους = 0,5 μήκη και ¾ μήκους = 0,75 μήκη. Η μέγιστη νικητήρια απόσταση για μια κούρσα είναι τα 10 μήκη.

Εάν μια συνάντηση έχει μια ή δύο walkover, κούρσες που εγκαταλείφθηκαν ή κηρύχθηκαν άκυρες, τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με μια συνήθη απόσταση που χρησιμοποιείται για κάθε walkover, εγκατατελειμμένη ή άκυρη κούρσα: δύο μήκη. Εάν πάνω από δύο κούρσες είναι walkover ή έχουν εγκαταλειφθεί ή ανακηρυχθεί άκυρες, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός εάν το συνολικό εύρος κέρδους για την αγορά έχει ήδη κριθεί, οπότε όλα τα στοιχήματα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Παράγωγος στοιχηματισμός λαγωνικών

Μονά εναντίον Ζυγών: Το αποτέλεσμα του στοιχηματισμού Μονών εναντίον Ζυγών καθορίζεται από τον αριθμό τραπ του νικητήριου λαγωνικού σε κάθε αγώνα που προσδιορίζεται και εάν ο αριθμός των τραπ είναι μονός ή ζυγός. Στις κούρσες λαγωνικών σε ΗΒ και Ιρλανδία, οι μονοί αριθμοί τραπ είναι 1-3-5 και οι ζυγοί αριθμοί τραπ είναι 2-4-6. Στις διεθνείς κούρσες λαγωνικών, οι μονοί αριθμοί είναι 1-3-5-7 και οι ζυγοί αριθμοί είναι 2-4-6-8.

Αν τοποθετήσετε το ποντάρισμά σας και μετά κάποιο λαγωνικό δεν συμμετάσχει στην κούρσα, το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο και το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται. Σε περίπτωση ισοπαλίας όπου το αποτέλεσμα μοιράζεται μεταξύ επιλογών από μονά και ζυγά, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες ισοπαλίας. Σε περίπτωση που μια ισοπαλία περιλαμβάνει επιλογές από την ίδια ομάδα, τα κέρδη πληρώνονται πλήρως.

Εντός εναντίον Εκτός: Το αποτέλεσμα του στοιχηματισμού Εντός εναντίον Εκτός καθορίζεται από τον αριθμό τραπ του νικητήριου λαγωνικού σε κάθε αγώνα που προσδιορίζεται και εάν ο αριθμός των τραπ είναι εντός ή εκτός. Στις κούρσες λαγωνικών σε ΗΒ και Ιρλανδία, οι αριθμοί των εντός τραπ είναι 1-2-3 και οι αριθμοί των εκτός τραπ είναι 4-5-6. Στις διεθνείς κούρσες λαγωνικών τα εντός τραπ είναι 1-2-3-4 και τα εκτός τραπ είναι 5-6-7-8.

Αν τοποθετήσετε το ποντάρισμά σας και μετά κάποιο λαγωνικό δεν συμμετάσχει στην κούρσα, το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο και το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται. Σε περίπτωση ισοπαλίας όπου το αποτέλεσμα μοιράζεται μεταξύ επιλογών από εντός και εκτός, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες ισοπαλίας. Σε περίπτωση που μια ισοπαλία περιλαμβάνει επιλογές από την ίδια ομάδα αριθμών, τα κέρδη πληρώνονται πλήρως.

Τοποθέτηση στοιχημάτων χωρίς

Σε επιλεγμένες κούρσες, η τοποθέτηση στοιχημάτων χωρίς μια συγκεκριμένη επιλογή θα είναι διαθέσιμη όπου μια επιλογή αφαιρείται από τον στοιχηματισμό και ο αριθμός των συμμετεχόντων μειώνεται. Τα στοιχήματα διακανονίζονται με παράλειψη της θέσης τερματισμού για την επιλογή χωρίς. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες ισοπαλίας.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής μετά την επιβεβαίωση του στοιχήματος, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος.

Ασφάλιση πονταρίσματος δύο θέσεων

Αν η επιλογή που έχει υποστηριχτεί ότι θα κερδίσει τερματίσει δεύτερη, το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται στο ποντάρισμα.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες ισοπαλίας.

Ασφάλιση πονταρίσματος τριών θέσεων

Αν η επιλογή που έχει υποστηριχτεί ότι θα κερδίσει τερματίσει δεύτερη ή τρίτη, το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται στο ποντάρισμα.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες ισοπαλίας.

Για τερματισμό στη 2η θέση

Για να κερδίσει το ποντάρισμα, το επιλεγμένο τραπ πρέπει να τελειώσει στη δεύτερη θέση. Σε περίπτωση ισοπαλίας για τη δεύτερη θέση, ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ποντάρισμα και στη συνέχεια ακυρωθεί η συμμετοχή λαγωνικού, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος.

Για τερματισμό στην 3η θέση

Για να κερδίσει το ποντάρισμα, το επιλεγμένο τραπ πρέπει να τελειώσει στην τρίτη θέση. Σε περίπτωση ισοπαλίας για την τρίτη θέση, ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ποντάρισμα και στη συνέχεια ακυρωθεί η συμμετοχή λαγωνικού, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος.

Για τερματισμό στους δύο κορυφαίους

Για να τερματίσει στις δύο κορυφαίες θέσεις, το επιλεγμένο τραπ πρέπει να τερματίσει πρώτο και δεύτερο. Σε περίπτωση ισοπαλίας για την πρώτη θέση, το επιλεγμένο τραπ περιλαμβάνεται στην ισοπαλία και η πληρωμή πραγματοποιείται πλήρως. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο τραπ περιλαμβάνεται σε ισοπαλία για τη δεύτερη θέση, ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ποντάρισμα και στη συνέχεια ακυρωθεί η συμμετοχή λαγωνικού, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος.

Για τερματισμό στους τρεις κορυφαίους

Για να τερματίσει στις τρεις κορυφαίες θέσεις, το επιλεγμένο τραπ πρέπει να τερματίσει πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Σε περίπτωση ισοπαλίας για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, το επιλεγμένο τραπ περιλαμβάνεται στην ισοπαλία και η πληρωμή πραγματοποιείται πλήρως. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο τραπ περιλαμβάνεται σε ισοπαλία για τη δεύτερη θέση, ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ποντάρισμα και στη συνέχεια ακυρωθεί η συμμετοχή λαγωνικού, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και θα επιστρέφεται το ποσό πονταρίσματος.

Νίκη με συγκεκριμένη απόσταση (Μεμονωμένος αγώνας)

Αυτή η αγορά αφορά ότι το επιλεγμένο λαγωνικό θα κερδίσει μια κούρσα με την καθορισμένη απόσταση. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Το επιλεγμένο λαγωνικό πρέπει να κερδίσει την κούρσα, διαφορετικά τα πονταρίσματα θα διακανονίζονται ως χαμένα.
 • Αποδεκτά γίνονται μόνο στοιχήματα νίκης και μονά.
 • Αν υπάρχουν μη συμμετέχοντες ή reserve μετά τον σχηματισμό της αγοράς, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Πρόκληση τραπ

Αυτή η αγορά περιλαμβάνει την πρόβλεψη του αριθμού τραπ που θα παρέχει τους περισσότερους νικητές σε μια συνάντηση. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Αποδεκτά γίνονται μόνο στοιχήματα νίκης.
 • Οι κανόνες ισοπαλίας ισχύουν για όλα τα στοιχήματα.
 • Αν μια κούρσα τερματίσει με ισοπαλία, κάθε τραπ θα λάβει μισό κέρδος. Παρομοίως, αν πρόκειται για ισοπαλία μεταξύ τριών, κάθε τραπ θα λάβει ένα τρίτο του κέρδους κ.ο.κ.
 • Το αποτέλεσμα θα θεωρείται έγκυρο ανεξάρτητα από τυχόν άκυρους αγώνες, δεδομένου ότι τουλάχιστον τρεις αγώνες έχουν ολοκληρωθεί σε οποιαδήποτε συνάντηση.
 • Αν μία από τις συνδυασμένες συναντήσεις ακυρωθεί ή/και δεν εκπληρώνει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό αγώνων, το ποντάρισμα θα θεωρείται άκυρο.
 • Μόνο οι καθορισμένοι αγώνες υπολογίζονται για τους σκοπούς διακανονισμού.

Ειδικά Πολλαπλά

Όταν προσφέρουμε ειδικά πολλαπλά όπως διπλά, τριπλά και πάνω, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

 • Αν κάποιο από τα επιλεγμένα λαγωνικά δεν συμμετάσχει, όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται με τις υπόλοιπες επιλογές στην τιμή έναρξης (Starting Price, SP).
 • Αν τυχόν μη συμμετέχοντες ή reserve περιλαμβάνονται στις επιλεγμένες κούρσες, όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με την τιμή έναρξης.
 • Τα Ειδικά Πολλαπλά περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο δύο συγκεκριμένα επιλεγμένων λαγωνικών για νίκη στις εκάστοτε κούρσες τους (εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό).
 • Τα συγκεκριμένα λαγωνικά πρέπει να κερδίσουν τις συγκεκριμένες κούρσες, διαφορετικά τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως χαμένα.
 • Αποδεκτά γίνονται μόνο στοιχήματα νίκης και μονά.
 • Εάν το συγκεκριμένο λαγωνικό έρθει ισοπαλία με άλλο λαγωνικό, τότε τα στοιχήματα στα συγκεκριμένα λαγωνικά για νίκη θα διακανονίζονται ως νικητήρια στο μισό του αρχικού πονταρίσματος.

Εγγυημένη καλύτερη τιμή

Προσφέρεται η εγγυημένη καλύτερη τιμή, όπως εμφανίζεται στον ιστότοπο για online στοιχήματα σε κυνοδρομίες στο ΗΒ, μόνο την ημέρα της εκδήλωσης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όπου προσφέρεται η εγγυημένη καλύτερη τιμή, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται στην τιμή έναρξης (SP). Αν η τιμή έναρξης είναι υψηλότερη από την τιμή που λήφθηκε αρχικά (π.χ.: η πρώτη τιμή είναι 4/1 και η τιμή έναρξης είναι 5/1), θα πληρώσουμε την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση εφαρμογής του Κανόνα 4 για μια τιμή, θα πληρώνουμε τις μεγαλύτερες αποδόσεις μετά τη μείωση του Κανόνα 4. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την εκκίνηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η εγγυημένη καλύτερη τιμή δεν ισχύει σε κυνοδρομίες Αnte-Post, Tote, Pari-Mutuel, αγορές ενισχυμένης τιμής, Price Bomb, Green Tick, στοίχημα χωρίς, μόνο νίκη, αγορές μόνο πλασαρίσματος, αγορές κορυφαίων τερματισμού (Πρώτοι 2/3), 'Θα τερματίσει 2ος/3ος', στοιχήματα κούρσας και στοιχήματα ασφάλειας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτή την εγγύηση ανά πάσα στιγμή και να αποσύρουμε την προσφορά εγγυημένης καλύτερης τιμής από έναν λογαριασμό πελάτη ανά πάσα στιγμή.

Το μέγιστο όφελος για την εγγυημένη καλύτερη τιμή ανέρχεται σε £50.000 ανά πελάτη ανά ημέρα σε όλα τα ισχύοντα κανάλια.

Money Box

 • Προβλέψτε το τραπ που θα πετύχει τον υψηλότερο αριθμό πόντων σε μια επιλεγμένη συνάντηση ή σε συνδυασμό δύο επιλεγμένων συναντήσεων.
 • Το παρακάτω σύστημα επίτευξης πόντων, με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, θα ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό συμμετεχόντων σε κάθε αγώνα: 3 για νίκη, 2 για τη δεύτερη, 1 για τρίτη.
 • Όπου οι κούρσες Bookmakers Afternoon Greyhound Service (BAGS) ή τηλεοπτικές (TV) σχηματίζουν μέρος μιας συνάντησης, τα στοιχήματα θα βασίζονται μόνο στους αγώνες (BAGS)/TV. Παρομοίως, η ίδια αρχή θα ισχύει αν διαφημίζουμε ότι τα στοιχήματα βασίζονται σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων.
 • Τα στοιχήματα δεν επηρεάζονται από reserve, άδεια τραπ, άκυρους αγώνες ή συναντήσεις που εγκαταλείπονται μόλις ξεκινήσουν.
 • Όπου δεν λαμβάνουν χώρα οι αγώνες μετά την τοποθέτηση του πονταρίσματος, το ποντάρισμα είναι άκυρο.
 • Σε περίπτωση που ένας αγώνας δεν ξεκινά, όλα τα πονταρίσματα που περιέχουν αυτή τη συνάντηση είναι άκυρα.
 • Αν ένας αγώνας περιέχει ισοπαλία, κάθε τραπ θα λάβει μισό κέρδος/θέση (ισοπαλία μεταξύ τριών, ένα τρίτο του κέρδους/θέση κ.λπ.) και οι πόντοι θα μοιράζονται ίσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, δύο επιλογές που έρχονται ισοπαλία για την πρώτη θέση θα λάβουν 2,5 πόντους η καθεμία (πόντοι για πρώτη και δεύτερη θέση που συμψηφίζονται και διαιρούνται με το δύο).
 • Αν δύο ή περισσότερα τραπ καταγράψουν τον ίδιο αριθμό πόντων, ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας.
 • Όπου ανακοινώνεται ότι ένας αγώνας ακυρώνεται και θα διεξαχθεί ξανά, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για τα λαγωνικά που θα λάβουν μέρος στη νέα διεξαγωγή του αγώνα.
 • Η νέα διεξαγωγή του αγώνα λαγωνικών λαμβάνεται με τη σειρά που τοποθετήθηκε αρχικά στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από την ώρα που έλαβε χώρα εκ νέου.

Ante-Post

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες Ante Post με την εξής προσθήκη:

 • Όπου ένα λαγωνικό reserve επανεισάγεται σε διαγωνισμό, όλα τα στοιχήματα παραμένουν Όλα στον αγώνα ή Όχι. Αν το λαγωνικό που επανεισάγεται κερδίσει ή λάβει μία από τις πρώτες θέσεις στην κούρσα, όλα τα στοιχήματα ισχύουν.
 • Αν ένα reserve εισάγεται σε έναν αγώνα και δεν λάβει τιμή, τότε θα ισχύει η τοποθέτηση πονταρίσματος χωρίς τον επιπλέον συμμετέχοντα για τα στοιχήματα που λαμβάνονται μέχρι την προσθήκη του νέου συμμετέχοντα.
 • Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά τους ημιτελικούς θεωρούνται ως μη συμμετέχοντα. Αν κάποιο λαγωνικό αποσυρθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τον ημιτελικό, ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ που τοποθετούνται πριν από την απόσυρση θα διακανονίζονται με την τιμή έναρξης. Το ίδιο ισχύει για τυχόν επακόλουθα μη συμμετέχοντα λαγωνικά.