Μπάντι

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Η ομάδα που θα περάσει (στον επόμενο γύρο κ.λπ.) Αυτά τα στοιχήματα ισχύουν για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης και των πέναλτι.

2.) Διάρκεια Αγώνα: Εάν η μορφή ενός αγώνα αλλάξει για οποιονδήποτε λόγο από 2 x 45 λεπτά σε 3 x 30 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν, εκτός από όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο.

3.) Η ομάδα που θα υποβιβαστεί: Αυτά τα στοιχήματα αφορούν τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με αυτό το στοίχημα.

4.) Δεχόμαστε μεμονωμένα και υψηλά στοιχήματα στους αγώνες μπάντι:

Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  • Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται βάσει 90 λεπτών αγώνα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά (δεν συμπεριλαμβάνεται η παράταση).
  • Εάν δεν ολοκληρωθεί ένας αγώνας 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός εάν ανακοινωθεί επίσημο αποτέλεσμα.
  • Εάν παίζονται περίοδοι 3 x 30 λεπτών αντί για περιόδους 2 x 45 λεπτών, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με βάση 90 λεπτά παιχνιδιού.

5.) Αναβολή αγώνων: Οποιαδήποτε στοιχήματα σε αγώνα που δεν διεξάγεται την προγραμματισμένη ημέρα ή σε διαφορετικό χώρο διεξαγωγής κατά τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος, θα θεωρούνται άκυρα.