Ολυμπιακών - Ειδικά

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Όλα τα στοιχήματα σχετικά με τον αριθμό των μεταλλίων θα διακανονίζονται σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα μεταλλίων στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν από αρμόδιο όργανα μεταγενέστερα δεν θα υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

2.) Μετάλλια ομάδας: Όποια μετάλλια κερδίζονται από μια ομάδα/ κράτος ανά αγώνισμα μετρούν ως ένα μετάλλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της ομάδας.

3.) Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια; Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό χρυσών μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των αργυρών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των χάλκινων μεταλλίων.

4.) Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα αργυρά μετάλλια; Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό αργυρών μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των χρυσών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των χάλκινων μεταλλίων.

5.) Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα χάλκινα μετάλλια; Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό χάλκινων μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των χρυσών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των αργυρών μεταλλίων.

6.) Στους Ολυμπιακούς, εάν κάποια διοργάνωση/αγώνας αναβληθεί, τα στοιχήματα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η διοργάνωση θα προγραμματιστεί να διεξαχθεί εκ νέου πριν από την τελετή λήξης. Αυτός ο κανόνας υπερισχύει οποιωνδήποτε μεμονωμένων κανόνων αθλήματος περί αναβολής.. 

7.) Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα για οποιεσδήποτε αγορές τελικού νικητή (συμπ. ενδεικτικά τελικού νικητή, πρώτων 3 που θα τερματίσουν, νικητή ομίλου, κ.λπ.) εάν οποιαδήποτε από τις πρώτες 3 ομάδες/συμμετέχοντες φαβορί αποσυρθεί πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Μόλις ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όλα τα στοιχήματα ισχύουν και οποιεσδήποτε επακόλουθες αποσύρσεις δεν θα επηρεάζουν τα οποιαδήποτε στοιχήματα.