Τοξοβολία

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

Στοίχημα Head-to-Head στο γύρο(H2H): Τα στοιχήματα διακανονίζονται για τον αθλητή με την καλύτερη βαθμολογία στον συγκεκριμένο γύρο.