Πολιτική

(Τελευταία ενημέρωση: 15.09.2022)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1. Εκλογές Ηγεσίας.

α) Όταν προσφέρεται στοιχηματική προσφορά στο Επόμενοι Ηγέτες Κόμματος/Επόμενος Πρωθυπουργός/Επόμενος Πρόεδρος ή τα συναφή, οι αποδόσεις προσφέρονται βάσει του "Όλοι μέσα, είτε κατέβουν είτε όχι" εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Δεν θα επιστρέφεται κανένα στοίχημα για λόγους μη επιλεξιμότητας, ανικανότητας συμμετοχής, απόσυρσης ή οποιασδήποτε άλλης συνθήκης. "Προσωρινοί" ή "Υπηρεσιακοί" ηγέτες που τοποθετούνται πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη αναμέτρηση ηγεσίας ή επίσημη διαδικασία εκλογής, δεν θα μετρούν. Ο νικητής οποιασδήποτε παρόμοιας εκλογής ή διαδικασίας θα μετρά ως "Επόμενος Ηγέτης", ανεξαρτήτως.  

β) ΗΒ: Το "Επόμενος Πρωθυπουργός" θα διακανονίζεται πάντα βάσει του ατόμου που αναλαμβάνει, ακόμη και πριν από την αναμέτρηση για την ηγεσία του κόμματος. Όποιος έλαβε πρόσκληση από τη Μοναρχία για να δημιουργήσει κυβέρνηση ΗΒ θα μετρά ως Πρωθυπουργός για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Τα αποτελέσματα διακανονίζονται στο επίσημα δηλωμένο αποτέλεσμα και όχι σε οποιαδήποτε νομική μεταγενέστερη πρόκληση.

2. Εκλογές ΗΠΑ.

α) Εκλογές Κογκρέσου ΗΠΑ. Εάν οποιοδήποτε αξίωμα απαιτεί επαναληπτικο γύρο, ο διακανονισμός όλων των σχετικών αγορών μπορεί να καθυστερήσει ούτως ώστε να συμπεριλάβει το τελικό αποτέλεσμα. Όταν προσφέρονται αγορές για τελικό έλεγχο ενός εκ των δύο σωμάτων ή των συνολικών εδρών κατόπιν σειράς εκλογικών αναμετρήσεων, αυτές θα περιλαμβάνουν όλες τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις καθώς και οποιεσδήποτε εκλογές διεξήχθησαν την ίδια μέρα.

Εάν κάποιος ανεξάρτητος υποψήφιος έχει ανακοινώσει δημοσίως την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα με άγνωστο κόμμα, το άτομο αυτό θα μετρά ως προς το σύνολο του κόμματος. Οι αγορές που προσφέρονται για τον Έλεγχο της Γερουσίας θα λαμβάνουν υπόψη την Αντιπροεδρική σχέση για να σπάσει η οποιαδήποτε ισοπαλία.

β) Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα διακανονίζεται βάσει του νικητή όπως αυτός ανακοινώνεται μετά από τις Γενικές Προεδρικές Εκλογές, επιτρέποντας οποιεσδήποτε νόμιμες ή συνταγματικές τροποποιήσεις. Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε αμφισβητούμενου αποτελέσματος, διατηρούμε το δικαίωμα να περιμένουμε το επακόλουθο σώμα εκλεκτόρων και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τις ψήφους του Κογκρέσου. Εάν ένα διαφορετικό άτομο διοριστεί αργότερα Πρόεδρος, αυτό δεν θα μετρά για τους σκοπούς του στοιχήματος. Οι ψήφοι του σώματος εκλεκτόρων θα διακανονίζονται βάσει των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων πολιτειών, σε αντίθεση με τις ψήφους που επιλέγουν οι εκλέκτορες στο μεταγενέστερο σώμα. Εάν μια προεδρική εκλογή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν η εκλογή διεξαχθεί εντός έξι μηνών από την αρχικά προγραμματισμένη ημέρα προσφυγής στην κάλπη.

γ) Υποψήφιοι κόμματος και υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Αυτοί θα διακανονίζονται βάσει των υποψηφίων όπως ανακοινώνονται από τις συνελεύσεις των κομμάτων κατά το εκλογικό έτος ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη διαδικασία εφόσον η συνήθης συνέλευση δεν διεξαχθεί.

δ) Προκαταρκτικές & Συνελεύσεις Όλες οι αγορές θα διακανονίζονται βάσει του ποσοστού της τελικής ψήφου, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώνονται από τα μεμονωμένα πολιτειακά κόμματα.

ε) Στοίχημα προεδρικών εκλογών ΗΠΑ κατά πολιτεία Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του ποσοστού σε ολόκληρη την πολιτεία, επιτρέποντας οποιεσδήποτε σχετικές επανακαταμετρήσεις ή νομικά θέματα. Μόνο μονά.

3. Πολιτική ΗΒ

α) Προσέλευση ψηφοφόρων. Θα διακανονίζεται βάσει της προσέλευσης σε ολόκληρο το ΗΒ κατά την ημέρα προσφυγής στην κάλπη. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες καθυστερημένες ψήφοι ή επαναλήψεις δεν θα μετρούν.

β) Στοίχημα περισσότερων εδρών. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ισχύει ο κανόνας dead heat για αγορές που επηρεάζονται. Εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ο νέος πρόεδρος (The Speaker) δεν θα μετρά και οι έδρες της Β. Ιρλανδίας επίσης.

γ) Στοίχημα ποροστού ψήφου. Θα ισχύει μόνο για τις έδρες της Μεγάλης Βρετανίας (δηλ. εκτός Β. Ιρλανδίας) εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

δ) Έδρες που αναβλήθηκαν/με νέα αναμέτρηση Οποιαδήποτε έδρα απαιτεί νέα εκλογική αναμέτρηση για νομικούς ή άλλους λόγους: Το αρχικό ανακοινωθέν αποτέλεσμα θα ισχύει για τους σκοπούς του στοιχήματος. Αυτό ισχύει και σε εκλογές για τη συμπλήρωση εδρών που άδειασαν ανάμεσα στις τακτικές εκλογές.

Οποιαδήποτε έδρα απαιτεί αναβολή ψήφου για μεταγενέστερη ημερομηνία και δεν διεξάγεται κατά την ημέρα γενικής προσέλευσης στις κάλπες, θα εξακολουθεί να μετρά για τους σκοπούς των στοιχημάτων συνολικών εδρών ή πλειοψηφίας. Ενδεχομένως να καθυστερήσουμε τον διακανονισμό οποιωνδήποτε σχετιζόμενων αγορών έως ότου γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εν λόγω εδρών.

ε) Στοίχημα πλειοψηφίας Για να κερδίσει ένα κόμμα γενική πλειοψηφία, θα πρέπει να κερδίσει τις μισές εκλογικές περιφέρειες της αναμέτρησης, δηλ. εάν στην αναμέτρηση υπάρχουν 650 εκλογικές περιφέρειες, τότε για πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 326. Ο Πρόεδρος δεν θα μετρά σε κανένα σύνολο κόμματος. Οποιεσδήποτε έδρες σε Βόρειο Ιρλανδία δεν θα μετρούν στο σύνολο εδρών ούτε για Εργατικούς, ούτε για Συντηρητικούς, ούτε για Φιλελευθέρους-Δημοκρατικούς. Οι υποψήφιοι που κατεβαίνουν με το Εργατικό Συνεταιριστικό Κόμμα (Labour Co-Op) ή αντίστοιχους συνδυασμούς θα μετρούν για τα αντίστοιχα κόμματα. Εάν οι επόμενες γενικές εκλογές διεξαχθούν με σημαντικά διαφορετικό εκλογικό σύστημα (π.χ. όχι εκλογικά σώματα ενός μέλους FPTP) για τα σύνολα των εδρών, τα στοιχήματα πλειοψηφίας και μεμονωμένων αγορών εκλογικών περιφερειών θα ακυρώνονται. Οι περισσότερες αγορές εδρών θα ισχύουν.

στ) Αγορές Περιφερειών Όλες οι αγορές αφορούν τις επόμενες Γενικές Εκλογές, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Άλλοι υποψήφιοι μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το πώς ανακοινώνονται ή κατόπιν αιτήματος. Τα στοιχήματα σε κόμματα ή υποψηφίους που δεν κατεβαίνουν, θα χάνονται. Τα στοιχήματα περιφερειών είναι διαθέσιμα μόνο ως μονά. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από οποιεσδήποτε αλλαγές συνόρων θα θεωρούνται άκυρα. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από οποιεσδήποτε αλλαγές συνόρων θα θεωρούνται άκυρα.

ζ) Αγορες για επόμενο μέλος συμβουλίου που θα φύγει Κάποιο μέλος του Συμβουλίου χρειάζετια να αποχωρήσει - εάν μεταφερθεί σε κάποια άλλη θέση του συμβουλίου δεν μετρά ως αποχώρηση. Θα ισχύουν κανόνες dead heat εάν περισσότερα του εντός άτομα αποχωρήσουν από το συμβούλιο την ίδια μέρα, ανεξάρτητα από τον χρόνο ανακοίνωσης.

η) Στοιχήματα κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Ένας συνασπισμός ορίζεται ως οποιεσδήποτε συμφωνίες έχουν ως αποτέλεσμα αντιπροσώπους από όλα τα κόμματα που κατονομάζονται να λαμβάνουν έδρα στο συμβούλιο στο πρώτο ανανεωμένο συμβούλιο μετά την εκλογή (και κανένα άλλο κόμμα να μην έχει εκπροσώπηση στο συμβούλιο). Μια κυβέρνηση μειοψηφίας καθορίζεται ως το κόμμα που έχει λιγότερες από 326 έδρες, αλλά κατέχει όλες τις έδρες του συμβουλίου στην πρώτη ανανεωμένη σύνθεση μετά τις εκλογές. Μια κυβέρνηση πλειοψηφίας καθορίζεται ως το κόμμα που έχει περισσότερες από 326 έδρες, και όλες τις έδρες του συμβουλίου στην πρώτη ανανεωμένη σύνθεση μετά τις εκλογές.

θ) Στοίχημα τηλεμαχίας. Εκτός ορίζεται κάτι διαφορετικό, ο "νικητής" οποιασδήποτε τηλεμαχίας ΗΒ θα καθορίζεται από την πρώτη δημοσκόπηση YouGov σχετικά με τον νικητή της τηλεμαχίας (ή κάτι παρεμφερές). Εάν το YouGov δεν κυκλοφορήσει δημοσκόπηση εντός 24 ωρών, θα διακανονίσουμε τον νικητή όπως αυτός ανακοινώνεται από την πλειοψηφία οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που δημοσιοποιούν εταιρείες που είναι μέλη του Βρετανικού Συµβουλίου Δημοσκοπήσεων εντός 24 ωρών από την τηλεμαχία. Θα διακανονίζουμε βάσει τίτλου, στρογγυλοποιημένων ποσοστών, ενώ ενδέχεται να ισχύουν και κανόνες dead heat.