Κρίκετ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1. Στοίχημα αγώνα: Ποιος θα κερδίσει τον αγώνα;

α.) Όλα τα στοιχήματα αγώνα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του διαγωνισμού.

β.) Για τους αγώνες που επηρεάζονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Αυτό περιλαμβάνει αγώνες που επηρεάζονται από μαθηματικό υπολογισμό όπως μέθοδος Duckworth-Lewis (DL) ή σύστημα Jayadevan (VJD).

γ.) Εάν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

δ.) Σε περίπτωση ισοπαλίας, εάν οι επίσημοι κανόνες του διαγωνισμού δεν καθορίζουν νικητή, τότε ισχύουν οι κανόνες "dead-heat". Σε διοργανώσεις όπου ο νικητής καθορίζεται από Μπόουλ οφ ή Σούπερ όβερ, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.

ε.) Σε αγώνες Πρώτης Τάξης, εάν το επίσημο αποτέλεσμα είναι ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως dead-heat μεταξύ των δύο ομάδων. Εάν προσφέρεται ισοπαλία, τα στοιχήματα ισοπαλίας θα διακανονίζονται ως χαμένα στην περίπτωση αγώνα ισοπαλίας.

στ.) Στους αγώνες County Championship όπου ΔΕΝ προσφέρεται ισοπαλία, οι αγώνες θα διακανονίζονται βάσει Ισοπαλία χωρίς στοίχημα (δηλ. τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε περίπτωση ισοπαλίας).

ζ.) Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός εάν αναδειχθεί ένας νικητής βάσει των επίσημων κανόνων του διαγωνισμού.

η.) Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετηθούν σε αγώνα που δεν διεξαχθεί κατά την προγραμματισμένη ημέρα, θα θεωρούνται άκυρα εκτός κι εάν υπάρχει επίσημη εναλλακτική ημερομηνία(ιες), στην οποία περίπτωση τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν διεξαχθούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία(ες).

 

2. Στοίχημα αγώνα: Διπλή Ευκαιρία: Θα αντιστοιχεί το αποτέλεσμα του αγώνα σε κάποια από τις τρεις προσφερόμενες επιλογές;

α.) Μια ισοπαλία θα διακανονίζεται ως dead heat για τις ομάδες και όχι ως ισοπαλία.

β.) Όλα τα στοιχήματα αγώνα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του διαγωνισμού.

γ.) }Εάν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

 

3. Στοίχημα αγώνα: Ισοπαλία χωρίς στοίχημα: Ποιος θα κερδίσει τον αγώνα εάν όλα τα στοιχήματα ακυρωθούν σε περίπτωση ισοπαλίας;

α.) Μια ισοπαλία θα διακανονίζεται ως dead heat για τις ομάδες και όχι ως ισοπαλία.

β.) Όλα τα στοιχήματα αγώνα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του διαγωνισμού.

γ.) Εάν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

 

4. Περισσότερα 6άρια: Ποια ομάδα θα χτυπήσει τα περισσότερα 6άρια;

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα Περισσότερα 6άρια θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

β.) Σε αγώνες Twenty20, τα στοιχήματα Περισσότερα 6άρια θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος και η ομάδα δεν είναι Όλ Άουτ και δεν έχει επιτύχει τον στόχο να κερδίσει τον αγώνα.

γ.) Μόνο τα 6άρια που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των 6αριών.

δ.) Τα οβερθρόου και τα έξτρα δεν μετρούν.

ε.) Τα 6άρια που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

στ.) Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν κανόνες dead heat.

 

5. Περισσότερα Έξτρα: Ποια ομάδα θα προσθέσει τα περισσότερα έξτρα στο σκορ της;

α.) Εάν δεν προσφέρεται ισοπαλία και οι ομάδες τερματίσουν με ίδιο σκορ, τότε ισχύουν κανόνες dead heat.

β.) Στους αγώνες Πρώτης Τάξης, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν έχουν παιχτεί λιγότερα από 200 όβερ, εκτός εάν ο διακανονισμός του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

 

6. Περισσότερα Ραν στο Πρώτο Όβερ: Ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα ραν στο πρώτο όβερ των ίνινγκς της;   

α.) Το συγκεκριμένο όβερ θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν ο διακανονισμός ορίζει κάτι διαφορετικό. Εάν κατά τη διάρκεια του πρώτου όβερ τα ίννινγκ τερματιστούν λόγω εξωτερικών παραγόντων, περιλαμβανομένης της κακοκαιρίας, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι εάν ο διακανονισμός έχει ήδη κριθεί.

β.) Τα έξτρα και τα πέναλτι ραν του συγκεκριμένου όβερ μετρούν στο πλαίσιο του διακανονισμού.

 

7. Περισσότερα Όβερ Πρώτου Γκρουπ: Ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα ραν μετά τον πρώτο καθορισμένο αριθμό όβερ των ίνινγκς της;
   Εάν ο συγκεκριμένος αριθμός όβερ δεν ολοκληρωθεί, το στοίχημα θα είναι άκυρο, εκτός εάν η ομάδα είναι Ολ Άουτ, κάνει δήλωση, πετύχει τον στόχο ή ο διακανονισμός του στοιχήματος έχει ήδη κριθεί.

 

8. Υψηλότερη συνεργασία πρώτου γουίκετ: Ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα ραν προτού χάσει το πρώτο της γουίκετ;   

α.) Εάν η ροπαλοφόρα ομάδα φτάσει στο τέρμα των όβερ που της αντιστοιχούν, επιτύχει τον στόχο ή κάνει δήλωση πριν από τη ρίψη του πρώτου γουίκετ, το αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο που συγκεντρώθηκε.

β.) Για σκοπούς διακανονισμού, ο μπάτσμαν που αποσύρεται λόγω τραυματισμού δεν μετρά ως γουίκετ.

γ.) Σε περιορισμένους αγώνες όβερ, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν τα ίννινγκ έχουν μειωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κακοκαιρίας, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη κριθεί.

Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, οι συνεργασίες πρώτου γουίκετ θα είναι άκυρες εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

Σε αγώνες Twenty20, τα στοιχήματα συνεργασιών πρώτου γουίκετ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος και η ομάδα δεν είναι Όλ Άουτ και δεν έχει επιτύχει τον στόχο να κερδίσει τον αγώνα. 

Τα στοιχήματα θα είναι επίσης άκυρα εάν μία ομάδα έχει λιγότερα όβερ από τους αντιπάλους, εκτός εάν ο διακανονισμός του στοιχήματος έχει ήδη κριθεί πριν από τη εφαρμογή των μειωμένων όβερ.

Σε αγώνες Πρώτης Τάξης, η αγορά αναφέρεται μόνο στο πρώτο ίννινγκ κάθε ομάδας

 

9. Συνολικά 6άρια αγώνα:  Πόσα 6άρια θα επιτευχθούν στον αγώνα;   

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα συνολικά 6άρια αγώνα θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

β.) Σε αγώνες Twenty20, τα συνολικά 6άρια αγώνα θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος και η ομάδα δεν είναι Όλ Άουτ και δεν έχει επιτύχει τον στόχο να κερδίσει τον αγώνα. 

γ.) Μόνο τα 6άρια που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των 6αριών.

δ.) Τα οβερθρόου και τα έξτρα δεν μετρούν.

ε.) Τα 6άρια που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

10. Παίκτης του αγώνα: Ποιος θα ανακηρυχθεί παίκτης του αγώνα;   

α.) Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επισήμως ανακηρυχθέντος ως παίκτη του αγώνα.

β.) Ισχύουν κανόνες dead-heat.

γ.) Εάν δεν ανακηρυχθεί παίκτης του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

δ) Τα στοιχήματα θα ισχύουν για τους Impact Players, είτε ροπαλοφόρους είτε μπόουλερ, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 

11: Ραν σε Όβερ: Πόσα ραν θα σημειωθούν σε ένα συγκεκριμένο όβερ;  

α.) Το συγκεκριμένο όβερ θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη κριθεί.

β.) Εάν ένα ίννινγκ λήξει κατά τη διάρκεια ενός όβερ, τότε το συγκεκριμένο όβερ θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο εκτός εάν το ίννινγκ λήξει λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. κακοκαιρίας, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη κριθεί.

γ.) Εάν το όβερ δεν ξεκινήσει για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

δ.) Τα έξτρα και τα πέναλτι ραν του συγκεκριμένου όβερ μετρούν στο πλαίσιο του διακανονισμού.

 

12. Μπάουνταρι σε όβερ: Θα σημειωθεί μπάουνταρι στο συγκεκριμένο όβερ;   

α.) Μόνο τα μπάουνταρι που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των μπάουνταρι.

β.) Τα οβερθρόου, όλα τα ραν φορ και τα έξτρα δεν μετρούν στο πλαίσιο των μπάουνταρι.

γ.) Το συγκεκριμένο όβερ θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ένα ίννινγκ λήξει κατά τη διάρκεια ενός όβερ, τότε το συγκεκριμένο όβερ θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο εκτός εάν το ίννινγκ λήξει λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. κακοκαιρίας, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

δ.) Εάν το όβερ δεν ξεκινήσει για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

ε.) Τα έξτρα και τα πέναλτι ραν του συγκεκριμένου όβερ μετρούν στο πλαίσιο του διακανονισμού.

 

13. Γουίκετ σε όβερ: Θα πέσει ολόκληρο το γουίκετ στο συγκεκριμένο όβερ;   

α.) Για σκοπούς διακανονισμού, θα μετρά οποιοδήποτε γουίκετ, μαζί με τα ραν άουτ. Ο μπάτσμαν που αποσύρεται λόγω τραυματισμού δεν μετρά ως γουίκετ. Εάν ο μπάτσμαν περάσει τον χρόνο ή αποσυρθεί, τότε το γουίκετ θεωρείται ότι έλαβε χώρα με την προηγούμενη σφαίρα.

β.) Το συγκεκριμένο όβερ θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ένα ίννινγκ λήξει κατά τη διάρκεια ενός όβερ, τότε το συγκεκριμένο όβερ θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο εκτός εάν το ίννινγκ λήξει λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. κακοκαιρίας, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Εάν το όβερ δεν ξεκινήσει για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Τα εξτρά και τα πέναλτι ραν του συγκεκριμένου όβερ μετρούν στο πλαίσιο του διακανονισμού.

 

14. Over Μονά/Ζυγά: Ο αριθμός των ραν που θα επιτευχθούν στο συγκεκριμένο όβερ θα είναι μονός ή ζυγός;   

α.) Το μηδέν θεωρείται ζυγός αριθμός.

β.) Το συγκεκριμένο όβερ θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ένα ίννινγκ λήξει κατά τη διάρκεια ενός όβερ, τότε το συγκεκριμένο όβερ θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο εκτός εάν το ίννινγκ λήξει λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. κακοκαιρίας, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Εάν το όβερ δεν ξεκινήσει για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

δ.) Τα έξτρα και τα πέναλτι ραν του συγκεκριμένου όβερ μετρούν στο πλαίσιο του διακανονισμού.

 

15. Ραν σε ομάδες όβερ: Πόσα ραν θα σημειωθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό όβερ;   

Εάν ο συγκεκριμένος αριθμός όβερ δεν ολοκληρωθεί, το στοίχημα θα είναι άκυρο, εκτός εάν η ομάδα είναι Ολ Άουτ, κάνει δήλωση, πετύχει τον στόχο ή ο διακανονισμός του στοιχήματος έχει ήδη κριθεί.

 

16. Ραν σε μια συνεδρία: Πόσα ραν θα σημειωθούν σε μια συγκεκριμένη συνεδρία;   

α.) Το αποτέλεσμα καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό ραν που θα σημειωθεί σε μια συγκεκριμένη συνεδρία, ανεξαρτήτως από το ποια ομάδα τα σημείωσε.

β.) Εάν σημειωθούν λιγότερα από 20 όβερ σε μια συνεδρία, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

 

17. IΡαν ίννινγκ:  Πόσα ραν θα σημειώσει η ροπαλοφόρος ομάδα στα τρέχοντα ίννινγκ;   

α.) Τα στοιχήματα ραν ιννινγκ σε αγώνες Τεστ ή Πρώτης Τάξης θα είναι άκυρα εάν σημειωθούν λιγότερα από 60 όβερ λόγω εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης κακοκαιρίας, εκτός εάν τα ίννινγκ έχουν φτάσει στη φυσική τους κατάληξη.

β.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα ραν ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα ραν ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

δ.) Σε αγώνες T10 τα στοιχήματα ραν ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 1 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

 

18. Ίννινγκ φορ: Πόσα φορ θα χτυπήσει η ροπαλοφόρος ομάδα στα τρέχοντα ίννινγκ;   

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα ίννινγκ φορ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

β.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα ίννινγκ φορ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Μόνο τα φορ που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των φορ.

δ.) Τα οβερθρόου, όλα τα ραν φορ και τα έξτρα δεν μετρούν.

ε.) Τα φορ που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

στ.) Σε αγώνες T10 τα στοιχήματα ραν ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 1 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

 

19. 6άρια ίννινγκ: Πόσα 6άρια θα χτυπήσει η ροπαλοφόρος ομάδα στα τρέχοντα ίννινγκ;   

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα 6άρια ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

β.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα 6άρια ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Μόνο τα 6άρια που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των 6αριών.

δ.) Τα οβερθρόου και τα έξτρα δεν μετρούν.

ε.) Τα 6άρια που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν εκτός εάν ο διακανονισμός του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

στ.) Τα ραν άουτ σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

ζ.) Σε αγώνες T10 τα στοιχήματα ραν ίννινγκ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 1 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

 

20. Κορυφαίοι σκόρερ ραν σε ίννινγκ: Ποιος μπάτσμαν θα σημειώσει τα περισσότερα ραν για τη συγκεκριμένη ομάδα;   

α.) Το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς καθορίζεται σύμφωνα με τον μπάτσμαν που θα σημειώσει το υψηλότερο μεμονωμένο σκορ σε ίννινγκ μίας ομάδας.

β.) Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης δεν ανήκει στο ρόστερ.

  ι.) Impact Player - Τα στοιχήματα θα ισχύουν μόνο εάν ο Impact Player ρίξει με το ρόπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

γ.) Τα στοιχήματα κορυφαίου σκόρερ ραν σε αγώνες Τεστ ή Πρώτης Τάξης θα είναι άκυρα εάν σημειωθούν λιγότερα από 60 όβερ λόγω εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης κακοκαιρίας, εκτός εάν τα ίννινγκ έχουν φτάσει στη φυσική τους κατάληξη.

δ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα κορυφαίου σκόρερ ραν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 25 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

ε.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα κορυφαίου σκόρερ ραν θα είναι άκυρα εκτός εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 10 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

Όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό ραν, θα ισχύουν κανόνες dead heat.

Τα ραν που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

ζ) Σε αγώνες The Hundred, τα στοιχήματα κορυφαίων σκόρερ θα ακυρωθούν εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τις περιόδους μειωθεί κατά 50 ή περισσότερες μπάλες.

 

21. Κορυφαίοι γουίκετ-τέικερ σε ίννινγκ: Ποιος μπόουλερ θα πάρει τα περισσότερα γουίκετ για τη συγκεκριμένη ομάδα;  

α.) Το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς καθορίζεται σύμφωνα με τον μπόουλερ που θα έχει τον υψηλότερο αριθμό γουίκετ σε μεμονωμένα ίννινγκ.

β.) Τα στοιχήματα κορυφαίου γουίκετ-τέικερ σε αγώνες Τεστ ή Πρώτης Τάξης θα είναι άκυρα εάν σημειωθούν λιγότερα από 60 όβερ σε ίννινγκ λόγω εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης κακοκαιρίας, εκτός εάν τα ίννινγκ έχουν φτάσει στη φυσική τους κατάληξη.

γ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα κορυφαίου γουίκετ-τέικερ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 25 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

δ.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα κορυφαίου γουίκετ-τέικερ θα είναι άκυρα εκτός εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 10 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. 

Όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό γουίκετ, θα ισχύουν κανόνες dead heat.

ε.) Σε αγώνες The Hundred, τα στοιχήματα κορυφαίων γουίκετ-τέικερ θα ακυρωθούν εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα τις περιόδους μειωθεί κατά 50 ή περισσότερες μπάλες.

στ.) Εάν κανένας μπόουλερ δεν λάβει γουίκετ σε κάποιο ίννινγκ, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

ζ.) Τα γουίκετ σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

  ι.) Impact Player - Τα στοιχήματα θα ισχύουν μόνο εάν ο Impact Player παίξει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 

22. Ραν μπάτσμαν: Πόσα ραν θα σκοράρει ο συγκεκριμένος μπάτσμαν;   

α.) Εάν ο μπάτσμαν ολοκληρώσει τα ίννινγκ όχι άουτ, ως αποτέλεσμα δήλωσης, η ομάδα φτάσει στο τέλος των κατανεμημένων όβερ ή ομάδα πετύχει τον στόχο της, το σκορ του θα θεωρείται το τελικό σκορ. Εάν ένας μπάτσμαν δεν χτυπήσει με το ρόπαλο, τότε το στοίχημα θα είναι άκυρο.

β.) Εάν ένας μπάτσμαν δεν ξεκινήσει στην αρχική 11άδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

γ.) Εάν ένας μπάτσμαν αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, αλλά επιστρέψει αργότερα, θα μετρά το σύνολο των ραν που σημειώθηκε από τον συγκεκριμένο μπάτσμαν στα ίννινγκ. Εάν ο μπάτσμαν δεν επιστρέψει αργότερα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που υπήρχε κατά τη στιγμή αποχώρησης του μπάτσμαν.

δ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα μπάτσμαν ραν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

ε.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα μπάτσμαν ραν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

στ.) Τα ραν που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

23. Μπάτσμαν φορ: Πόσα φορ θα σκοράρει ο συγκεκριμένος μπάτσμαν;   

α.) Εάν ο μπάτσμαν ολοκληρώσει τα ίννινγκ όχι άουτ, ως αποτέλεσμα δήλωσης, η ομάδα φτάσει στο τέλος των κατανεμημένων όβερ ή ομάδα πετύχει τον στόχο της, ο αριθμός των φορ του θα θεωρείται το τελικό σκορ. Εάν ένας μπάτσμαν δεν χτυπήσει με το ρόπαλο, τότε το στοίχημα θα είναι άκυρο. Εάν ένας μπάτσμαν δεν ξεκινήσει στην αρχική 11άδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

β.) Εάν ένας μπάτσμαν αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, αλλά επιστρέψει αργότερα, θα μετρά το σύνολο των φορ που σημειώθηκε από τον συγκεκριμένο μπάτσμαν στα ίννινγκ. Εάν ο μπάτσμαν δεν επιστρέψει αργότερα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που υπήρχε κατά τη στιγμή αποχώρησης του μπάτσμαν.

γ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα μπάτσμαν φορ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

δ.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα μπάτσμαν ραν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

ε.) Μόνο τα φορ που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των φορ.

στ.) Τα οβερθρόου, όλα τα ραν φορ και τα έξτρα δεν μετρούν.

ζ.) Τα φορ που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

24. 6άρια μπάτσμαν: Πόσα 6άρια θα σκοράρει ο συγκεκριμένος μπάτσμαν;   

α.) Εάν ο μπάτσμαν ολοκληρώσει τα ίννινγκ όχι άουτ, ως αποτέλεσμα δήλωσης, η ομάδα φτάσει στο τέλος των κατανεμημένων όβερ ή ομάδα πετύχει τον στόχο της, αυτός ο αριθμός 6άρια θα θεωρείται το τελικό σκορ. Εάν ένας μπάτσμαν δεν χτυπήσει με το ρόπαλο, τότε το στοίχημα θα είναι άκυρο. Εάν ένας μπάτσμαν δεν ξεκινήσει στην αρχική 11άδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

β.) Εάν ένας μπάτσμαν αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, αλλά επιστρέψει αργότερα, θα μετρά το σύνολο των 6αριών που σημειώθηκε από τον συγκεκριμένο μπάτσμαν στα ίννινγκ. Εάν ο μπάτσμαν δεν επιστρέψει αργότερα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που υπήρχε κατά τη στιγμή αποχώρησης του μπάτσμαν.

γ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα για 6άρια μπάτσμαν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

δ.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα για 6άρια μπάτσμαν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

ε.) Μόνο τα 6άρια που σκοράρονται από ρόπαλο (οποιωνδήποτε βολών - έγκυρων ή όχι) θα μετρούν ως προς το σύνολο των 6αριών. στ.) Τα οβερθρόου και τα έξτρα δεν μετρούν.

ζ.) Τα 6άρια που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

25. Ορόσημα μπάτσμαν: Θα φτάσει ο συγκεκριμένος μπάτσμαν το συγκεκριμένο ορόσημο;   

α.) Εάν ο μπάτσμαν ολοκληρώσει τα ίννινγκ όχι άουτ, ως αποτέλεσμα δήλωσης, τότε η ομάδα που φτάσει στο τέλος των κατανεμημένων όβερ ή ομάδα που θα πετύχει τον στόχο της, αυτό το σκορ θα θεωρείται το τελικό σκορ. Εάν ένας μπάτσμαν δεν χτυπήσει με το ρόπαλο, τότε το στοίχημα θα είναι άκυρο.

β.) Εάν ένας μπάτσμαν δεν ξεκινήσει στην αρχική 11άδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

γ.) Εάν ένας μπάτσμαν αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, αλλά επιστρέψει αργότερα, θα μετρά το σύνολο των ραν που σημειώθηκε από τον συγκεκριμένο μπάτσμαν στα ίννινγκ. Εάν ο μπάτσμαν δεν επιστρέψει αργότερα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που υπήρχε κατά τη στιγμή αποχώρησης του μπάτσμαν.

δ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα ορόσημου μπάτσμαν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

ε.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα ορόσημου μπάτσμαν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί

στ.) Τα ραν που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

26. Μέθοδος αποβολής: Πώς θα αποβληθεί ο συγκεκριμένος μπάτσμαν;   

α.) Εάν ο συγκεκριμένος μπάτσμαν δεν είναι άουτ, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

β.) Εάν ο συγκεκριμένος μπάτσμαν αποσυρθεί λόγω τραυματισμού και δεν επιστρέψει στη δράση αργότερα, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

γ.) Εάν ο μπάτσμαν επιτρέψει στη δράση αργότερα και είναι άουτ, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 

27. Πτώση επόμενου γουίκετ: Πόσα ραν θα έχει σκοράρει η ροπαλοφόρα ομάδα όταν πέσει το επόμενο γουίκετ;   

α.) Εάν η ροπαλοφόρα ομάδα φτάσει στο τέρμα των όβερ που της αντιστοιχούν, επιτύχει τον στόχο ή κάνει δήλωση πριν από τη ρίψη του συγκεκριμένου γουίκετ, το αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο που συγκεντρώθηκε.

β.) Για σκοπούς διακανονισμού, ο μπάτσμαν που αποσύρεται λόγω τραυματισμού δεν μετρά ως γουίκετ.

γ.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα πτώσης γουίκετ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

δ.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα πτώσης γουίκετ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

 

28. Επόμενος που θα αποβληθεί: Ποιος μπάτσμαν θα είναι ο επόμενος που θα αποβληθεί;   

α.) Εάν οποιοσδήποτε μπάτσμαν αποβληθεί λόγω τραυματισμού ή οι μπατσμαν στην πτυχή είναι διαφορετικοί από τους αναφερόμενους, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν και στους δύο μπάτσμεν θα θεωρούνται άκυρα.

β.) Εάν δεν πέσουν περισσότερα γουίκετ, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

29. Μέθοδος απόρριψης επόμενου γουίκετ: Πώς θα αποβληθεί ο επόμενος μπάτσμαν;   

α.) Το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τη μέθοδο απόρριψης του επόμενου γουίκετ που θα πέσει.

β.) Για σκοπούς διακανονισμού, ο μπάτσμαν που αποσύρεται λόγω τραυματισμού δεν μετρά ως γουίκετ.

γ.) Εάν το συγκεκριμένο γουίκετ δεν πέσει, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

30. Στοίχημα αγώνα μπάτσμαν: Ποιος από τους αναφερόμενους παίκτες θα σκοράρει τα περισσότερα ραν;   

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα αγώνα μπάτσμαν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

β.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα αγώνα μπάτσμαν θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Και οι δύο παίκτες θα πρέπει να ανακοινωθούν στην αρχική 11άδα. Εάν οποιοσδήποτε από τους δύο δεν χτυπήσει στη συνέχεια, τα στοιχήματα θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

δ.) Τα ραν που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

31. Στοίχημα αγώνα μπόουλερ: Ποιος από τους αναφερόμενους παίκτες θα πάρει τα περισσότερα γουίκετ;   

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα αγώνα μπόουλερ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

β.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα αγώνα μπόουλερ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Και οι δύο παίκτες θα πρέπει να ανακοινωθούν στην αρχική 11άδα. Εάν οποιοσδήποτε από τους δύο δεν παίξει στη συνέχεια, τα στοιχήματα θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

δ.) Τα γουίκετ σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

32. Στοίχημα αγώνα όλ-ράουντερ: Ποιος από τους αναφερόμενους παίκτες θα σημειώσει τους περισσότερους πόντους στο σύστημα βαθμολόγησης για την απόδοση παίκτη;   

α.) Οι πόντοι σημειώνονται ως εξής: 1 πόντος ανά ραν, 20 πόντοι ανά γουίκετ, 10 πόντοι ανά κατς, 25 πόντοι ανά πάσσαλο.

β.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα αγώνα όλ-ράουντερ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

γ.) Σε αγώνες Twenty20 τα στοιχήματα αγώνα όλ-ράουντερ θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για το ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, εκτός εάν ο διακανονισμός έχει ήδη καθοριστεί.

δ.) Και οι δύο παίκτες θα πρέπει να ανακοινωθούν στην αρχική 11άδα. Εάν οποιοσδήποτε από τους δύο δεν παίξει στη συνέχεια, τα στοιχήματα θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

ε.) Οι πόντοι που σημειώνονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

33. Στοιχήματα πρωταθλήματος:  Οι τιμές αφορούν τα τελικά του πρωταθλήματος. 

α.) Τα τελικά στοιχήματα του πρωταθλήματος θα ισχύουν εφόσον τουλάχιστον ένας αγώνας ολοκληρωθεί.

β.) Εάν υπάρξει μείωση στον αριθμό αγώνων στο πρωτάθλημα, είτε κατά τη διάρκεια είτε πριν από την έναρξή του, τότε τα στοιχήματα για το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος, τον κορυφαίο σκόρερ ραν και άλλες αγορές που δεν αφορούν άμεσα το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος θα ισχύουν.

γ.) Εάν δεν υπάρξει περαιτέρω δράση μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, για παράδειγμα εγκατάλειψη του πρωταθλήματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

δ.) Σωστό σκορ πρωταθλήματος

ε.) Τα στοιχήματα για το σωστό σκορ του πρωταθλήαμτος θα είναι άκυρα, εάν ο αριθμός προγραμματισμένων αγώνων δεν διεξαχθεί, εκτός εάν ο διακανονισμός του στοιχήματα είχε ήδη καθοριστεί.


34. Κορυφαίος ραν σκόρερ σε πρωτάθλημα: Παίκτες με τα περισσότερα ραν σε πρωτάθλημα   

α.) Τα στοιχήματα κορυφαίου μπάτσμαν σε πρωτάθλημα θα ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο παίκτης παίξει ή όχι, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

β.) Τουλάχιστον ένας αγώνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

γ.) Όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό ραν, θα ισχύουν κανόνες dead heat.

 

35. Κορυφαίος γουίκετ-τέικερ σε πρωτάθλημα: Παίκτης με τα περισσότερα γουίκετ σε πρωτάθλημα

α.) Τα στοιχήματα κορυφαίων μπόουλερ σε πρωτάθλημα θα ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν ένας παίκτης παίξει ή όχι, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

β.) Τουλάχιστον ένας αγώνας test πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

γ.) Όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό γουίκετ, θα ισχύουν κανόνες dead heat.


36. Century σε αγώνα: Θα σημειώσει Century ένας μεμονωμένος παίκτης:

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα Century στα στοιχήματα ενός αγώνα θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

β.) Σε αγώνες Twenty20, τα Century στα στοιχήματα ενός αγώνα θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος και η ομάδα δεν είναι Όλ Άουτ και δεν έχει επιτύχει τον στόχο να κερδίσει τον αγώνα.

γ.) Τα ραν που σκοράρονται σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

 

37. Γουίκετ παίκτη: Γουίκετ από έναν παίκτη

α.) Σε Διεθνή Μίας Ημέρας και άλλους αγώνες 50 όβερ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα γουίκετ παίκτη θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

β.) Σε αγώνες Twenty20, τα στοιχήματα γουίκετ παίκτη θα είναι άκυρα εάν ο προγραμματισμένος αριθμός όβερ για τα ίννινγκ μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα όβερ μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος και η ομάδα δεν είναι Όλ Άουτ και δεν έχει επιτύχει τον στόχο να κερδίσει τον αγώνα.

γ.) Τα γουίκετ σε Σούπερ Όβερ δεν μετρούν.

Σε αγώνες Τεστ ή Πρώτης Τάξης η αγορά αφορά μόνο τα γουίκετ που γίνονται στα πρώτα ίννινγκ, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

 

38. Αλλαγή τόπου διεξαγωγής: Εάν ένας αγώνας δεν διεξάγεται πλέον στον τόπο διεξαγωγής της αρχικής ανακοίνωσης, το στοίχημά σας θα εξακολουθεί να είναι έγκυρο. Αυτό ισχύει εφόσον ο τόπος διεξαγωγής δεν έχει αλλάξει στην έδρα του αντιπάλου (ή σε περίπτωση διεθνών αγώνων, εφόσον ο τόπος διεξαγωγής παραμένει στην ίδια χώρα).