Ποδηλασία

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αλλαγές αποτελεσμάτων: Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα κατά τη χρονική στιγμή απονομής στο πόντιουμ. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται μετά από αυτή τη χρονική στιγμή, δεν θα ισχύουν για τους σκοπούς τους στοιχήματος.

2.) Όλα τα στοιχήματα ισχύουν: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση συντόμευσης μιας διοργάνωσης / ενός ετάπ.

3.) Νικητής αγώνα και σταδίου: Όλα τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα νικητή ή τα στοιχήματα νικητή σταδίου για μεμονωμένο αναβάτη θα ακυρωθούν εάν ο αναβάτης δεν ξεκινήσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση ή το στάδιο. Ωστόσο, τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν εάν ο αναβάτης αποσύρει τη συμμετοχή του μετά την έναρξη της διοργάνωσης ή του σταδίου. Ενδεχομένως να ισχύει παρακράτηση σύμφωνα με τον κανόνα 4 στις αγορές για μακροπρόθεσμα στοιχήματα.

4.) Βασιλιάς των βουνών, πράσινο τζέρσεϊ, νεαρός αναβάτης και άλλες κατηγορίες: Ο διακανονισμός των στοιχημάτων σε αυτές τις διοργανώσεις θα γίνεται με βάση το επίσημο τελικό αποτέλεσμα την τελευταία μέρα του τουρνουά. Τυχόν μεταγενέστεροι αποκλεισμοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη για λόγους διακανονισμού.

5.) Αντιστοίχιση στοιχήματος – Στάδια και γενική ταξινόμηση:

  • Η αντιστοίχιση στοιχημάτων έχει τους εξής κανόνες:
  • Τουλάχιστον ένας από τους αναβάτες ή μία από τις ομάδες πρέπει να ολοκληρώσει το στάδιο/τον αγώνα.
  • Όλοι οι αναβάτες ή όλες οι ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν το στάδιο/τον αγώνα.
  • Σε περίπτωση που οι αναβάτες δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν το στάδιο/τον αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται.