Ποδόσφαιρο σάλας (Futsal)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αγορές για αγώνα: Όλες οι αγορές για αγώνες θα διακανονίζονται με βάση την κανονική διάρκεια (συγκεκριμένα για το αρμόδιο σώμα του αγώνα), συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που προστίθεται από τον διαιτητή, αλλά εξαιρουμένης της Παράτασης/του Έξτρα Χρόνου και των Πέναλτι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτό περιλαμβάνει την απόδοση του αγώνα/ ισοπαλία, όπου σε περίπτωση που δεν υπάρξει σκορ, θα διακανονίζεται ως ισοπαλία.

2.) Χρόνος αγώνα: Η κανονική διάρκεια πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν έχει καθοριστεί ήδη διακανονισμός.

3.) Οριστική διακοπή αγώνα: Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί οριστικά πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί οριστικό αποτέλεσμα για αυτήν την αγορά πριν από τη διακοπή.

4.) Στοιχήματα ημιχρόνου: Τα στοιχήματα και για το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο θα διακανονίζονται στο τέλος του καθορισμένου ημιχρόνου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν χρόνου που έχει προστεθεί από τον διαιτητή, αλλά εξαιρουμένου τυχόν επιπλέον χρόνου παιχνιδιού). Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ένα συγκεκριμένο ημίχρονο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός εάν έχει καθοριστεί ήδη διακανονισμός.

5.) Χρονομετρημένες αγορές: Για σκοπούς διακανονισμού, του πρώτο λεπτό του παιχνιδιού είναι από το 1ο δευτερόλεπτο έως το 59ο δευτερόλεπτο. Το 2ο λεπτό ξεκινά από το 1ο λεπτό έως το 1ο λεπτό και 59α δευτερόλεπτα και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, εάν το στοίχημα δηλώνει ότι θα σημειωθεί γκολ μεταξύ του 1ου και του 10ου λεπτού και το γκολ σημειωθεί στα 10α λεπτά και 49α δευτερόλεπτα, το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο, αφού το γκολ εμπίπτει στα 11 έως 20 λεπτά.

6.) Στοιχήματα σε τουρνουά: Πρόβλεψη της επιλογής που θα κερδίσει ένα τουρνουά. Όλοι μέσα, Συμμετοχή ή Όχι Τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα αμέσως μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα του τουρνουά και καμία μεταγενέστερη τροποποίηση ή έρευνα δεν επηρεάζει τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα Πρόκρισης/Τροπαίου/Νίκης με πέναλτι περιλαμβάνουν παράταση και πέναλτι.

7.) Υποβιβασμός: Αυτό το στοίχημα αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με αυτό το στοίχημα.