Μοτοκρός

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Θα πάρει μια θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα ο πιλότος X: Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.