Αμαξοδρομίες

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αν ένα ή και τα δύο άλογα είναι μη συμμετέχοντες το Head-to-Head είναι άκυρο. Στην ιστοσελίδα του Νορβηγικού trotting (www.travsport.no)οι μη συμμετοχές σημειώνονται με τα γράμματα "ST" δίπλα από το όνομα του αλόγου, και το άλογο θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας. Στην ιστοσελίδα του Σουηδικού trotting (www.atg.se) θα δείτε τη λέξη "strukna" στο κάτω μέρος της λίστας και οι μη συμμετέχοντες αναφέρονται εκεί. Στη Δανέζικη ιστοσελίδα (www.dantoto.dk) οι μη συμμετέχοντες βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας, έχουν αριθμούς 1-99 και τα γράμματα "udg" στη στήλη των αποδόσεων.

2.) Αν και τα δύο άλογα αποκλειστούν ή δεν ολοκληρώσουν το Head-to-Head είναι άκυρο. Στο Νορβηγικό trotting ένα αποκλεισμένο άλογο έχει δίπλα του τα γράμματα "DG", και ένα άλογο που δεν ολοκληρώνει ακολουθείται από τα γράμματα "BR". Στο Σουηδικό trotting και τα δύο σημειώνονται με το γράμμα "d" στη στήλη όπου κανονικά αναφέρεται η θέση τερματισμού. Στο Δανέζικο trotting, ένα αποκλεισμένο άλογο σημειώνεται με το "Dg" και ένα άλογο που δεν τερμάτισε σημειώνεται με το "Dist".
Αν μόνο ένα άλογο αποκλειστεί ή δεν τερματίσει, το άλλο ανακηρύσσεται νικητής.

3.) Στο Νορβηγικό trotting, αν κανένα από τα άλογα δεν λάβει αριθμό θέσης, αυτό με τον ταχύτερο χρόνο ("Saml Tid") ανακηρύσσεται νικητής, εκτός αν έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, στην οποία περίπτωση το στοίχημα θεωρείται Dead Heat.

4.) Στο Σουηδικό trotting, οι χρόνοι δεν εμφανίζονται, οπότε το άλογο που είναι πιο κοντά στην κορυφή της λίστας είναι ο νικητής (αναγράφεται πρώτο γιατί ήταν ελαφρώς ταχύτερο από το άλλο).