Ειδικά

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Εξατομικευμένοι κανόνες θα προστίθενται εδώ κατά περίπτωση. Εάν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, θα ισχύουν οι γενικοί κανόνες αθλητικών στοιχημάτων.

2.) eSports: 2-way - Ποιος θα νικήσει;
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του αποτελέσματος, συμπ. της παράτασης. Εάν ο αγώνας/η διοργάνωση λήξει με απόσυρση, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου νικητή.

3.) eSports: 1 X 2 – Αποτέλεσμα
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του αποτελέσματος μετά την κανονική διάρκεια. Εάν ο αγώνας/η διοργάνωση λήξει με απόσυρση, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου νικητή.

4.) eSports: Ακυρώσεις
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται ιδίως στις παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις:
  • Εάν υπάρξει αλλαγή στην προγραμματισμένη απόσταση του αγώνα
  • Σε περίπτωση εύκολης νίκης

Στοιχήματα καιρού

1.) Δεν θα επιστρέφονται πονταρίσματα για λόγους μη επιλεξιμότητας, ανικανότητας υποψηφιότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Άλλοι υποψήφιοι μπορούν να προστεθούν κατόπιν αιτήματος.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας μεταξύ 2.

2.) Ο διακανονισμός σχετικά με τον καιρό στη Βρετανία θα βασίζεται σε επίσημα στατιστικά στοιχεία της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις της μεμονωμένης αγοράς.

3.) Ο διακανονισμός για τον υπόλοιπο κόσμο θα βασίζεται στα δεδομένα θερμοκρασίας στην ιστοσελίδα https://www.meteoblue.com

4.) Χιόνι τα Χριστούγεννα: Για ένα στοίχημα λευκών Χριστουγέννων κάθε χρόνο, θα πρέπει να καταγραφεί επίσημα ότι έπεσε μια νιφάδα χιονιού, χιονόνερο ή ένας κόκκος χιονιού (μαζί «Χιόνι») μεταξύ 00:01 και 23:59 στις 25 Δεκεμβρίου («Ημέρα των Χριστουγέννων») για το αναφερόμενο έτος. Για αυτούς τους σκοπούς:

  • Θα χιονίσει στις ακριβείς, συγκεκριμένες τοποθεσίες οποιαδήποτε στιγμή την Ημέρα των Χριστουγέννων;
  • Ο διακανονισμός θα καθοριστεί από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ανεξάρτητα από άλλες αναφορές.
  • Επιτρέπονται μόνο μεμονωμένα στοιχήματα. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτά πολλαπλά στοιχήματα, θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους κανόνες μας στα Σχετικά Στοιχήματα.