Γυμναστική

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Γενικοί Κανόνες: Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα στη στιγμή παρουσίασης στο βάθρο. Δεν μετράνε μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Ενώ θα προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε όλες τις αγορές όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αυτή η διαδικασία μπορεί μερικές φορές να καθυστερήσει λόγω επίσημων ερευνών για προσφυγές κ.λπ.

2.) Νικητής διοργάνωσης/μεταλλίου: Όποιος αθλητής κερδίσει αυτήν τη διοργάνωση. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων αποκλειστεί ή αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα θεωρούνται χαμένα.

3.) Νίκη μεταλλίου: Όποιος αθλητής βραβευτεί με μετάλλιο για αυτήν τη διοργάνωση. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων αποκλειστεί ή αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα θεωρούνται χαμένα. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης για τις ζωντανές εκδόσεις αυτών των αγορών.

4.) Αναβολή διοργάνωσης: Για κάθε διοργάνωση που ακυρώνεται ή αναβάλλεται, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης θα ακυρωθούν. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν για οποιαδήποτε εκδήλωση, της οποίας η προγραμματισμένη ώρα έναρξης έχει καθυστερήσει και διεξάγεται την ίδια ημέρα (τοπική ώρα). Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι εκδηλώσεις που διεξάγονται εντός πλαισίου τουρνουά σε καθορισμένη ημερομηνία π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα κ.λπ.