Ράλι

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Θα πάρει μια θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα ο πιλότος X: Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

2.) Ομαδικά Head-to-Head (H2H) στοιχήματα: Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με βάση την ομάδα στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο που κατέλαβε την καλύτερη θέση βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων της FIA. Αν και οι δύο ομάδες δεν έχουν αυτοκίνητα που έλαβαν θέση κατάταξης τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

3.) Στοιχήματα Head-to-Head (H2H) πιλότων: Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο πιλότους δεν εμφανιστεί στην εκκίνηση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν και οι δύο πιλότοι δεν λάβουν επίσημη τελική θέση κατάταξης, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.