Ξιφασκία

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αγώνας για "Αριθμό Χτυπημάτων": Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται βάσει του πρώτου αθλητή που θα φτάσει τον αντίστοιχο αριθμό χτυπημάτων. Ο κανόνας ισχύει για διάφορους αριθμούς χτυπημάτων.

2.) Επέ: Στο "Επέ" είναι δυνατόν να δοθεί βαθμός ταυτόχρονα και στους δύο αγωνιζόμενους.