Αθλήματα Κόμπατ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Γενικοί κανόνες: Το αποτέλεσμα, όπως ανακοινώνεται στο τέλος του αγώνα από τον επίσημο εκφωνητή, θα είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διακανονισμού. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού του αποτελέσματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν ο επίσημος εκφωνητής δεν ανακοινώσει κάποιο αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα, η αγορά θα διακανονίζεται βάσει του αποτελέσματος που εμφανίζεται στην επίσημη δικτυακή τοποθεσία της αρχής διοργάνωσης. Εάν ένας αγώνας έχει ως αποτέλεσμα την ισοπαλία και δεν έχει προσφερθεί τιμή ισοπαλίας, τότε το αποτέλεσμα του αγώνα θα θεωρείται άκυρο και όλα τα στοιχήματα θα επιστρέφονται. Για επιβεβαιωμένους αγώνες, εάν η διοργάνωση αναβληθεί και προγραμματιστεί εκ νέου να διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, το στοίχημά σας θα ισχύει. Εάν η διοργάνωση δεν διεξαχθεί εντός 48 ωρών, το στοίχημά σας θα είναι άκυρο. Εάν ένας εκ νέου προγραμματισμένος αγώνας διεξαχθεί σε χώρα διαφορετική από την αρχικά προγραμματισμένη, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν ο αγώνας προγραμματιστεί εκ νέου και διεξαχθεί σε διαφορετικό τόπο, αλλά στην ίδια χώρα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν. Οι αγώνες που θα θεωρηθούν "Μη διεξαχθέντες " λόγω πρώιμης παύσης, θα περιλαμβάνουν αγορές που θα διακανονίζονται ως άκυρες.

2.) Σύνολο Σημείων/ Γύρων (Over/Under): Αν ένας πυγμάχος δεν εκκινήσει έναν γύρο, τότε ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε θεωρείται ότι είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα. Όταν δηλώνεται μισός γύρος, τότε το μέσο του συγκεκριμένου γύρου (1 λεπτό 30 δεύτερα για γύρους 3 λεπτών ή 2 λεπτά 30 δεύτερα για γύρους 5 λεπτών) θα καθορίσει το under ή over.

3.) Νοκ ντάουν/Γύρος με μέτρηση: Μόνο τα νοκ ντάουν που οδηγούν σε "μέτρημα" από τον διαιτητή ή αν ο διαιτητής ξεκινήσει "μέτρημα" ισχύουν γι' αυτό το στοίχημα.

4.) Γύρος σε στοιχήματα γύρου: Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται με βάση τον γύρο που ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Αν ένας πυγμάχος δεν καταφέρει να ξεκινήσει έναν γύρο, τότε ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα που "κερδίζει" γι' αυτό το στοίχημα. Εάν ο αγώνας ολοκληρωθεί με ισοπαλία και δεν υπάρχουν αποδόσεις γι' αυτή την περίπτωση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.