Ιστιοπλοΐα

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Κανόνες αγώνων - Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη κατά τη στιγμή απονομής των μεταλλίων στο πόντιουμ. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί αλλά λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα για τη διοργάνωση είναι έγκυρα. Αν ο αγώνας δεν πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

2.) Κανόνες τουρνουά - Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη κατά τη στιγμή απονομής των μεταλλίων στο πόντιουμ. Οποιοιδήποτε μετέπειτα αποκλεισμοί και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τον διακανονισμό. Όταν ένα γεγονός που αποτελεί αντικείμενο στοιχήματος στο πλαίσιο ενός αθλητικού τουρνουά (π.χ. Ολυμπιακοί, Κύπελλο ΗΠΑ κλπ.) αναβάλλεται εντός του επίσημου χρόνου που έχει δοθεί για την αθλητική διοργάνωση, όλα τα στοιχήματα που έχουν διεξαχθεί παραμένουν έγκυρα. Εάν μια στοιχηματική διοργάνωση δεν δύναται να ξεκινήσει εντός του επίσημου χρονικού ορίου, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

3.) Antepost/Τελικός νικητής - Αν μια επιλογή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα διακανονίζονται ως "χαμένα". Αν ένας αθλητής ή ένα κράτος κερδίσει έναν αγώνα και δεν έχει δοθεί απόδοση, τότε η επιλογή πονταρίσματος "Οποιοσδήποτε άλλος που δεν αναφέρεται" είναι η νικήτρια επιλογή, εκτός αν αυτή η επιλογή δεν έχει προσφερθεί - τότε όλα τα στοιχήματα θα αποτιμούνται ως "χαμένα".