Σκάκι

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αριθμός Κινήσεων: Για όλα τα στοιχήματα που αφορούν στον αριθμό των κινήσεων που έγιναν έως ότου συμβεί κάτι, η κίνηση θεωρείται ως γενόμενη όταν τα "Λευκά" έχουν κάνει την κίνησή τους.

2.) Νικητής Τουρνουά: Σε περίπτωση που 2 ή περισσότεροι παίκτες ολοκληρώσουν το τουρνουά με τον ίδιο αριθμό βαθμών, τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με βάση τον παίκτη που ανακηρύχθηκε από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή του τουρνουά ως νικητής του τουρνουά. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχήματα "Νικήτριας Ομάδας".

Σε περίπτωση ανάκλησης συμμετοχής, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύον για τις αγορές σκακιού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην αγορά. Για τα στοιχήματα τουρνουά, αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ακόμη κι αν ένας ή περισσότεροι παίκτες αποσυρθούν κατά τη διάρκεια του τουρνουά

3.) Ομάδα που Υποβιβάζεται: Αυτό το στοίχημα αφορά στις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της περιόδου. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με το στοίχημα αυτό.