Φίστμπολ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Στοίχημα για τα σετ (Ακριβές Σκορ): Το στοίχημα αναφέρεται στο ακριβές τελικό σκορ σε σετ.

2.) Νικητής Σετ: Το στοίχημα αναφέρεται στο νικητή συγκεκριμένου σετ. Το αντίστοιχο σετ πρέπει να ολοκληρωθεί ή να παραχωρηθεί από μια ομάδα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

3.) Ομάδα που θα Υποβιβαστεί: Αυτό το στοίχημα αναφέρεται στις ομάδες, οι οποίες θα καταλάβουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές, οι οποίες μπορεί να αφορούν σε οποιαδήποτε σεζόν, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με το στοίχημα αυτό.