Μηχανοκίνηση

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Οι νικητές όλων των προκρινόμενων στοιχημάτων θα διακανονίζονται βάσει των επίσημων προκρινόμενων χρόνων.

2.) Στοιχήματα Head-to-Head (H2H):

  • Πρόκριση: Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο πιλότους είτε δεν ξεκινήσει το δοκιμαστικό του είτε δεν ολοκληρώσει το ατομικό δοκιμαστικό του με επίσημο χρόνο γύρου, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.
  • Αγώνας: Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο πιλότους δεν εμφανιστεί στην εκκίνηση, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Αν ένας ή και οι δύο πιλότοι δεν λάβουν θέση στην κατάταξη, τότε ο πιλότος που έχει ολοκληρώσει τους περισσότερους γύρους είναι ο νικητής. Αν και οι δύο πιλότοι δεν λάβουν θέση κατάταξης και έχουν τον ίδιο αριθμό συμπληρωμένων γύρων, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα

3.) Θα πάρει μια θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα ο X; : Όλα τα στοιχήματα θα αξιολογούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων.

4.) Αναβληθέντες/Επαναπρογραμματισμένοι αγώνες Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετηθούν σε διοργάνωση που δεν διεξαχθεί εντός 72 ωρών της προγραμματισμένης ημερομηνίας ή σε διαφορετική τοποθεσία κατά τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος, θα θεωρούνται άκυρα.