Πόλο

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) 2-Way: Όλα τα στοιχήματα θα αποτιμούνται βάση του τελικού αποτελέσματος συμπεριλαμβανομένης της παράτασης και των πέναλτι, εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό.

2.) Νικητής 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Περιόδου: Μόνο τα γκολ που σημειώνονται εντός της καθορισμένης περιόδου μετρούν. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, η παράταση δεν μετρά για το αποτέλεσμα της 4ης περιόδου.

3.) Πρωταθλητές Κατηγορίας: Αν η σεζόν καταστεί μικρότερη για οποιοδήποτε λόγο, τότε τα στοιχήματα θα αποτιμούνται βάσει του Πρωταθλητή Κατηγορίας που ανακοινώνεται από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.